Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: „Nabavka softvera i prateće informatičke opreme za dokument management,elektronsku biblioteku,arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“ / LOT 1- „Nabavka softvera za dokument management,elektronsku biblioteku,arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku u pdf formatu