Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga “Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa za socijalno ugrožene porodice i paketa za porodilje”

Rješenje u pdf formatu