Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga “Preventivna sistemska dezinfekcija javnih površina na području Općine Novo Sarajevo i zgrade Općine Novo Sarajevo”

Rješenje u pdf formatu

Share Follow