Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga „Revizija projekata izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica, parkinga i objekata uz saobraćajnicu – potpornih zidova na području Općine Novo Sarajevo“

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu