Rješenje o poništenju postupka javne nabavke radova za „Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja“, LOT 4 – Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici: Muhameda ef. Pandže 393, Muhameda ef. Pandže 43-45, Muhameda ef. Pandže 391, Grbavička 93, Hasana Brkića 1-9.

Rješenje o poništenju postupka javne nabavke u pdf formatu