Rješenje o poništenju postupka za javnu nabavku roba: „Nabavka knjiga za lektire za potrebe školskih biblioteka sa područja Općine Novo Sarajevo“ / LOT 1- „Nabavka školskih lektira za učenike osmog i devetog razreda osnovnih škola“

Rješenje o poništenju postupka za javnu nabavku u pdf formatu