Rješenje o proglašenju nagrađenih učesnika konkursa za izradu idejnog rješenja za izgradnju Parka Nacionalnih manjina

Rješenje u pdf formatu