Sanacija 45 stambenih jedinica u okviru projekta CARDS 2003

U petak 13.05.2005 u prostorijama Općine Novo Sarajevo izvršeno je potpisivanje kvadripartitnih ugovora za sanaciju 45 stambenih jedinica u okviru projekta CARDS 2003. Ugovore su potpisali načelnik Općine Novo Sarajevo gospodin Željko Komšić,ministar Kantonalnog ministarstva za rad,socijalnu politiku izbjegla i raseljena lica gospodin Hajrudin Ibrahimović ,predstavnik humanitarne organizacije ASB gospodin Ištvan Kolar,te korisnici donacije.Sanaciju 40 stambenih jedinica fiinansira Evropska Komisija i sanaciju 5 stambenih jedinica Vlada Kantona.

Spisak korisnika donacije:

Redni broj – Prezime, ime oca, ime -Adresa sanacije-Telefon-Sadašnja adresa

1 Konaković (Sulejman) Aida Humska 22
033 648 190 R.F.Spahe 85

2 Džikić (Sulejman) Fahrudin Avde Samilovića 11
061 160 573 Antuna Hangija 43

3 Ninković (Božo) Novica Teočačka 50 a
065 654 601 Novo Naselje,Foča

4 Zeherović (Mustafa) Fikret Ložionička 9
033 667 656 Bjelave 88

5 Ajanović (Alija) Fahira Hasana Brkića 2
033 654 888 Gradačačka 74

6 Haračić (Alija) Edhem Trg Heroja 16
033 657 193 Neretvanska 6

7 Babađanski (Omer) Fadila Ložionička 9
033 628 417 Dobrinjska 195

8 Čengić (Adil) Senad Radnička 52
033 646 756 Aleja Lipa 55

9 Borjanić (Stanko) Zdravka Ložionička 9
033 523 065 Ferde Hauptmana 38

10 Dženndžo (Sulejman) Sabaha Ložionička 9
033 464 663 Zelenih Beretki 20

11 Ikonić (Đorđo) Vaso Orlovačka 194a
058 212 847 Drinska bb, Tabaci, Foča

12 Regoje (Jovo) Gavro Novopazarska 109a
057 224 036 065 434 420 Srpskih Ratnika bb, Pale

13 Marijan (Obrad) Simo Hasana Brkića 2
033 521 235 Hasana Brkića 2

14 Kršo (Omer) Nura Ložionička 9 Izeta Nanića 42

15 Brenjo (Dragutin) Ljiljana Triglavska 34 a
033 431 072 061 264 267 Jošanička 163

16 Arežina (Marko) Zorka Trg Heroja 16 033 220 512,
225 224 Paje Jovanovića 1, Novi Sad SCG

17 Šehovac (Milinko) Zorica Posavska 66
Branka Čolovića bb, Bar, SCG

18 Dukić (Pero) Dušanka Behdžeta Mutevelića 101

19 Hadžić (Ibrahim) Zineta Ložionička 9
061 187 999 Paromlinska 32

20 Tahmaz (Begler) Hasan Avde Samilovića 11
033 527 442 Prijedorska 10

21 Golijanin (Jovo) Grujo Novopazarska 81 057 340 157
Cara Lazara, Sarajevo Istok

22 Koponja (Timotije) Koviljka Trg Heroja 16
065 735 654 057 225 938 Profesora Bavajića 1,
Bijeljina

23 Hasanbegović (Meho) Razija Ložionička 9
033 646 631 Malta 15

24 Telalbašić (Hajrudin)Zdravko Meliha Hasana Brkića 2
061 190 053 Aleja Lipa 13

25 Trivković (Lazar) Lazar Ohridska 33
065 455 517 Blizanci, Sarajevo Istok

26 Vujić (Milutin) Radosava Trnovska 2 a
052 410 253 Prote Vujasinovića 7, Kozarska Dubica

27 Tošić (Pero) Ljiljana Hamdije Čemerlića 16
058 621 328 Ive Andrića 32, Višegrad

28 Stevanović (Drago) Milomir Teočačka 33
065 662 024 057 223 874 Filipa Višnjića bb, Pale

29 Čemalović (Redže) Memnuna Grbavička 6
033 649 481 Zaima Šarca

30 Mahmutović (Hamza) Dženeta Ložionička 9
033 666 435 Nahorevska 4

31 Beširović (Hasan) Nadžija Ložionička 9
061 841 301 Brčanska 14

32 Milutinović (Rudolf) Karmela Ložionička 9
033 645 223 Aleja Lipa 65

33 Pajić (Šaćir) Fatima Ložionička 9 Marka Marulića 17

34 Adžamija (Ahmet) Redžo Posavska 77
033 657 530 Envera Šehovića 67

35 Bilek (Dušan) Mirjana Emerika Bluma 5
00 381 641 674 2681 Stojana Protića 22 Beograd

36 Pandurević (Pero) Branko Teočačka 2
065 625 864 Jasik bb

37 Božović (Veljko) Mlađen Zahira Panjete 147
065 522 954 Zahira Panjete 148

38 Majmunović (Risto) Žarko Teočačka 46
058 430 454 Koppači bb, Goražde (Srp.)

39 Pandurević (Mihajlo) Dana Teočačka 25
065 795 701 Jasik bb, Pale

40 Todorović (Milan) Miholjka Ložionička 9
00381 11 423 4163 M.Stojkovića 6, Valjevo

41 Matović (Blagoje) Budimir Humska 678 e
058 212 104 065 711 607 Brod na Drini, Foča

42 Delagija (Esad) Beraeta Ložionička 9
033 614 089 Kolodvorska 3

43 Omić (Idriz) Magbula Ložionička 9
033 472 078 A. Andrejevića 130

44 Burić (Milan) Nevenka Ložionička 9
033 643 761 Grbavička 14 b

45 Sikima (Jovo) Sofija Ložionička 9
033 640 219 Ložionička 7

Share Follow View