Sanacija cesta

U skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH, organizacija održavanja lokalnih cesta dijelom je povjerena općinama. U tom smislu organizovani su radovi na tekućem i investicionom održavanju dijelova sljedećih cesta na području Općine: MZ Gornji Kovačići (Odridska, Travnička), MZ Kovačići (Ivana Gorana Kovačića, Sakiba Sikirića, Radnička), MZ Vraca (Novopazarska 32-42), MZ Hrasno brdo (Novopazarska 129, Novopazarska 141, Novopazarska 72a, Novopazarska 72-s, Olovska 98a, Posavska 8-16), MZ Hrasno ( Azize Šaćirbegović, Hamida Hadžibegića i Hrasnička) MZ Trg Heroja (Porodice Ribar i Aleja lipa) MZ Grbavica I ( Grbavička), MZ Grbavica II (Behdžeta Mutevelića, Kemala Kapetanovića) MZ Željeznička (Kolodvorska, Zmaja od Bosne 13), MZ Malta ( Envera Šehovića, Paromlinska), MZ Dolac ( Fra Matije Divkovića, Petra Sinana Šahina, Zenička, Srebrenička i Saliha Udžvalića), MZ Kvadrant (Dr. Fetaha Bećirbegovića), MZ Čengić Vila I ( Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimovića), MZ Čengić Vila II (Džemala Bijedića), MZ Velešići (Mustafe Behmena, Velešići), MZ Gornji Velešići (Gronji Velešići, Muhameda efendije Pandže), MZ Pofalići I (Rušera Boškovića, 356-384, Humska-Pofalićka, Humska 174, Humska 108-126), MZ Pofalići II ( Zahira Panjete, Humska 688). Prioriteti su odrešeni od strane Savjeta mjesnih zajednica.Ukupna vrijednost izvedenih radova je cca 550.000,00 KM . Radove su dijelom finansirali i i zainteresovani građani.

Share Follow