Sanacija potpornih zidova na području općine Novo Sarajevo

Na području općine Novo Sarajevo u toku su radovi na sanaciji potpornih zidova koji direktno ugrožavaju stabilnost saobraćajnica i sigurnost učesnika u saobraćaju, a koji su oštećeni uslijed pritisaka tla, podzemnih i površinskih voda, djelovanjem potresa, te površinskog opterećenja tokom vremena.

Do sada su radovi na sanaciji potpornih i obložnih zidova izvedeni na području MZ “Vraca” u ulici Put Mladih Muslimana, stepenište u ulici Pavla Lukača, zatim na području MZ “Dolac” u ulici Fra Matije Divkovića 42, te MZ “Gornji Velešići” u ulici Ćamila Sijarića broj 104.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji potporne konstrukcije u ulici Varaždinska na području MZ “Hrasno brdo”.

Izvođač radova je firma “Sudel” d.o.o. Sarajevo, a investitor je Općina Novo Sarajevo koja je za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu od oko 55. 000 KM.