Sanacija zajedničkih dijelova nebodera u Ulici Kemala Kapetanovića 36

Uskoro završetak radova U toku rata četiri nebodera u Ulici Kemala Kapetanovića na Grbavici pretrpjeli su ogromnu štete i kao takvi nalaze se u evidenciji devastiranih stambenih objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo. U svakom od njih bila su 52 stana. Objekat u K. Kapetanovića broj 36 vlasništvo je ŽTO-a, dok su ostala tri vlasništvo Vojno stambenog fonda.
Općina Novo Sarajevo u svojim aktivnostima oko sanacije devastiranih stambenih objekata u 2000. godini na ovim objektima izvršila je zatvaranje ulaznih vrata i otvora u prizemlju. Godinu dana ranije zahvaljujući donaciji UNDP-a očišćeno je smeće oko objekata.
– Prošle godine, ističe Zehra Orahovac, pomočnik načelnika za obnovu i razvoj Općine Novo Sarajevo, aplicirali smo objekat u Kemala Kapetanovića broj 36 Kantonalnom ministarstvu za stambene poslove da ga u okviru Programa odgođenog plaćanja uzme u razmatranje za sanaciju zajedničkih dijelova. Naš zahtjev je prihvaćen. Izvođač je konzorcij Unioinvest i ostali. Ovih dana očekujemo da će se završiti radovi na sanaciji zajedničkih dijelova. Da bi se krenulo sa navedenim radovima preduslov je bio da se uradi Elaborat o stanju, vrsti i stepenu oštećenja nosive konstrukcije i Projekat sanacije nosive konstrukcije za šta je sredstva izdvojila Gradska uprava. Pošto Projektom nije planirana sanacija lifta i grejnih tijela mi smo uputili u ime nosilaca stanarskog prava zahtjeve Kantonalnom ministarstvu za prostorno uređenje da u okviru već zaključenog ugovora o nabavci grejnih tijela uzmu u obzir i ovaj objekat i Kantanalnom ministarstvu za stambene poslove da pokuša da iznađe sredstva da se sanira lift u ovom objektu.
Zehra Orahovac ističe da je dvadesetjedan stanar navedenog nebodera interno raseljen u gradu, pa su aktivnosti usmjerene ka tome da stanove ovih građana, koji zadovoljavaju kriterije, apliciraju Kantonalnom ministarstvu za stambene poslove za sanaciju u vidu donacija u građevinskog materijalu. Program Kantonalnog ministarstva je, inače, koncipiran tako da je 75 posto sredstava u građevinskom materijalu, a 25 posto su sredstava za ugradnju tog materijala.
– Veoma mali broj stanara ostala tri nebodera, kaže Orahovac, koji su vlasništvo Vojno stambenog fonda, se javilo u Općinu da bi izrazilo želju za povratkom. Trenutno u objektu u Kemala Kapetanovića br. 34 nekoliko građana samoinicijativno rade na čišćenju objekta.
Orahovac na kraju ističe da je Općina Novo Sarajevo aplicirala Kantonalnom ministarstvu za stambene poslove 15 objekata za drugu fazu Projekta odgođenog plaćanja među kojima su i navedena tri nebodera Za sada se ne zna da li će doći do nastavka njegove realizacije, a i ako se krene sa realizacijom ne zna se koji će objekti ući u ovaj Projekat.