Sanacija zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja

Raspoređena budžetska sredstva u iznosu od 19.600 KM. Općina Novo Sarajevo obezbijedila je u budžetu za 2003. godinu finansijska sredstva u iznosu od 19.600 KM za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja.
Nakon raspisanog javnog poziva, na koji je u propisanom roku prispjelo 59 zahtjeva i završenog postupka, Općinsko vijeće je donijelo odluku da se sredstva rasporede za sljedeće projekte: iznos od po 2800 KM za sanacija krovova objekata u ulicama Azize Ščirbegović 128 i Džemala Bijedića 37 i iznos od po 2800 KM za sanaciju liftova u objektima u ulicama Azize Šačirbegović 124 i 16, Aleja lipa 62, Bulevar Meše Selimovića 31 i Derviša Numića 18 a.