Saniran plato na ulazu u Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju na Grbavici

Na području Općine Novo Sarajevo završeni su radovi na sanaciji platoa, pristupne rampe, trotoara sa visokim ivičnjacima u ulici Grbavička 2c, ispred Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Ovim radovima prevaziđen je dugogodišnji problem pristupa pacijenata ulazu u Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, a posebno osobama za poteškoćama u kretanju, zbog nepropisnog parkiranja motornih vozila na trotoar.

Radovi se izvode u okviru Ugovora na sanaciji pješačkih staza i trotoara. Za ovu godinu planirana je sanacija staza i trotoara u više mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo, a sve prema prijedlozima Savjeta mjesnih zajednica.