Saopštenje Vlade KS o proglašenju epizode „Uzbuna“ zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava građane, pravna i fizička lica da je Vlada Kantona Sarajevo, 11. januara 2020. godine donijela Odluku o proglašenju epizode „Uzbuna“ povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo, u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

Saopštenje Vlade KS