Saopštenje Vlade KS o ukidanju epizode „Uzbuna“ zbog smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je u petak, 17. januara 2020. godine na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, donijela Odluku o ukidanju epizode „Uzbuna“, jer je došlo do smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje pomenuti Plan.

Saopštenje Vlade KS u pdf formatu