Saradnja Općine i Policijske uprave

Povratiti povjerenje građana u policiju Predstavnici EUPM-a Boy McKehnie i Marinus Lenselink zajedno sa Kantonalnim komesarom policije Himzom Selimovićem i načelnikom PU Novo Sarajevo Stankom Nuićem posjetili su danas Općinu Novo Sarajevo. U razgovoru sa načelnikom ove Općine Krunoslavom Raspudićem analizirano je trenutno stanje u policijskoj upravi kao i metodi kojima će se povećati povjerenje građana u institucije policije. U njihovoj realizaciji predstavnici policije, kako je istaknuto na sastanku, očekuju podršku i pomoć općinskih vlasti.