Služba za opću upravu obavještava da je građanima iz drugih općina ponovo omogućeno izdavanje izvoda iz matične evidencije

Služba za opću upravu Općine Novo Sarajevo obavještava građane da je Centralni matični registar koji se nalazi u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova opet u funkciji, te da se  u Matičnim uredu Općine Novo Sarajevo opet mogu izdavati izvodi iz matične evidencije, građanima iz drugih općina sa područja Federacije BiH.