PLANIRANI PROJEKTI  ZA 2019. GODINU:

-Rekonstrukcija trotoara ispod objekta kolektivnog stanovanja N.Filipovića 9-23
-Rekonstrukcija trotoara ispred OŠ “Čengić Vila I”
-Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima Ispred objekta “Toplane” Dž. Bijedića 70-72
-Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bul. M. Selimovića 1-17
-Rekonstrukcija kolovoza ispred objekta kolektivnog stanovanja F.Hauptmana 2-18 (stometarka)
-Izgradnja stepeništa na dijelu zelene površine od Wille park prema DZ “O. Maslić”
-Sanacija vanjskog stepeništa U prolazu objekta N. Filipovića 19
-Postavljanje posude za miješani otpad – zvono Iza objekta Bul. M. Selimovića 37
-Postavljanje posude za miješani otpad Ispred objekta N. Filipovića 15
-Postavljanje posuda za miješani otpad – zvono Preko puta ulaza F. Hauptmana 20 uz ogradu obdaništa
-Izgradnja slivnika na kolovozu iza objekta Dž. Bijedića 48
-Izgradnja usporivača saobraćaja na kolovozu između Porodičnog savjetovališta i nebodera Bul. M. Selimovića 35
-Iscrtavanje parking mjesta na platou kod kompleksa garaža u naselju Bul.M. Selimo
-Iscrtavanje parking mjesta ispred objekta kolektivnog stanovanja F. Hauptmana 20-26
-Ugradnja ulične rasvjete na fasadu objekta-Objekat kolektivnog stanovanja N. Filipovića 9-23
-Ugradnja ulične rasvejete na fasadu na objektu kolektivnog stanovanja Dž. Bijedića 44-48
-Postavljanje dva stuba ulične rasvjete preko puta objekta N. Filipovića 3-7
-Postavljanje dva stuba ulične rasvjete između objekata F. Hauptmana 18 i 20
-Postavljanje novog stuba ulične rasvjete na trotoaru ispod objekta Malta 1
-Postavljanje velikih žardinjera na kraju slijepe ulice N. Filipovića 23
-Izgradnja rampe za paraplegičara na ulazu u objekata kolektivnog stanovanja Dž. Bijedića 92
-Sadnja 10 novih sadnica u parku južno od Kuvajtske džamije
-Sanacija javne rasvjete ispred objekta Malta 17-25
-Sanacija javne rasvjete u natkrivenom dijelu parkirališta Malta 25
-Sadnja novih sadnica ispred i iza objekta Malta 17-25
-Povećati grant za sanaciju stabmenog fonda MZ “Čengić Vila I”
-Povećanje sredstava (socijalna potpora) na ekonomskom kodu 6142 UG penzionera Novo Sarajevo
-Postavljanje stubova ulične rasvjete u Bihaćkoj ulici iza objekta Porodičnog savjetovališta
-Postavljanje saobraćajnog znaka zabrane parkiranja vozila u Bihaćkoj ulici iza objekta Porodičnog savjetovališta
-Postavljanje tabli sa zabranom uvođenja pasa u parkove U parkove kod Dž. Bijedića 38-42 i 44-48
-Sanacija ratnih šteta Stambeni objekti u naselju Bul. M. Selimovića 29-75
-Ugradnja “suhih hidranata” na objektima kolektivnog stanovanja Bul. M. Selimovića 29;31;33 i 35
-Postavljanje znaka zabrane parkiranja u Bihaćkoj ulici od mosta na Dolac Malti do ulaza u naselje Bul. M. Selimovića
-Uređenje parkinga u ulici Malta, MZ Čengić Vila I, ispred zgrade „Kifla“ – Javni parking na Malti, MZ Čengić Vila I, ul.Malta od broja 3 do 11, ispred zgrade „Kifla“
-Rekonstrukcija košarkaškog terena sportski centar Čengić Vila 1

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Rekonstrukcija trotoara ispred objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja Džemala Bijedića 50-52-54-56
-Rekonstrukcija trotoara iza objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja Džemala Bijedića 44 – 46 – 48
-Rekonstrukcija trotoara ispred objekta kolektivnog stanovanja F. Hauptmana 20-26
-Rekonstrukcija trotoara ispod AUTO-PRAONICE „SLON“.
-Popločavanje prilaza otvorenom sportskom igralištu
-Postavljanje zaštitne ograde uz obalu Miljacke od mosta na Dolac Malti do postojeće u Bihačkoj
-Iscrtavanje parking mjesta ispred objekta kolektivnog stanovanja N. Filipovića 9-23
-Postavljanje podloge (umjetne trave) na nogometno igralište na otvorenom sportskom igralištu
-Sanacija ulice Bihaćka od mosta na Dolac Malti do DZ „O. Maslić“
-Ugradnja sistena za vodosnabdjevanje u neboderima Bul. M. Selimovića 29;31;33 i 35
-Izgradnja „rampe“ za invalide uz stepenice kod objekta Malta 1-3
-Sadnja nove žive ograde i dopuna na dijelovima gdje je uništena
-Sadnja novih stabala
-Postavljene nove parkovske klupe I popravljene postojeće
-Postavljeni novi košarkaški obruči sa mrežicama

REALIZIRANI PROJEKTI U  2017. GODINI :

-Izgradnja izlaza iz naselja ul. Ferde Hauptmana
-Rekonstrukcija ulice i trotoara u naselju ul. Bulevar Meše Selimovića
-Proširenje dijela ulice iza DZ „Omer Maslić“
-Sanacija oštećenja na cestama i trotoarima
-Sanacija kanalizacione mreže kod objekta Džemala Bijedića br. 32-34-36
-Iscrtavanje parking mjesta u naselju Bulevar Meše Selimovića
-Izgradnja „rampe“ sa rukohvatima na dijelu stepeništa kod objekta Malta 3
-Postavljanje novih parkovski klupa ul. Bulevar Meše Selimovića, ul. Džemala Bijedića i ul. Ferde Hauptmana
-Postavljanje novih korpi za otpatke
-Sadnja novih sadnica
-Sadnja žive ograde uz šetnicu ul. Bulevar Meše Selimovića
-Uklanjanje suhih stabala
-Potkresivanje krošnji stabala

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Postavljene oglasne table na DZ „O. Maslić“ za naselje Bul. M. Selimovića 1-17 i Bihaćka 1 – 24
i Malta 13 za naselje Malta 1-15;17-25 i 27 – 29
-Rekonstrusiana zelena površina , posađena živa ograda i nova stabla u dijelu naselja pored mosta Mal-bh prijateljstva, Bul. M. Selimovića
-Posađene nove sadnice uz V transferzalu, u parku Dž. Bijedića 44-48, F. Hauptmana, Malta, Bul. M. Selimovića pored garaža
-Rekonstruisane zelene površine uz V transferzalu
-Izgrađene stepenice i rampa sa rukohvatom između objekta Dž. Bijedića 42 i ograde Kuvajtske džamije
-Rekonstruisano stepenište sa rukohvatom pored garaža kod objekta Dž.Bijedića 82-86
(bivša „limenka“)
-Rekonstruisano stepenište i postavljeni rukohvati kod objekta Dž. Bijedića 62-64-66
-Rekonstruisana pješačka staza iza objekta F. Hauptmana 38-40
-Postavljene tri table zabrane uvođenja pasa u sportsko igralište
-Postavljene mreže na koševe i konstrukciju za odbojku
-Rekonstruisani trotoari ispred objekata Dž. Bijedića 62-66;74-80;82-86;88-92 i 94-100
-Rekonstruisana pješačka staza kod OŠ „Čengić Vila I“
-Iscrtani tereni na otvorenom sportskom igralištu (košarka,odbojka nogomet)
-Postavljene nove konstrukcije golova na nogometnom terenu i mreže
-Rekonstruisano dječije igralište ispred objekta Malta 17-25,postavljene zaštitne plohe, ograda,novi mobilijar i fitnes sprave
-Ugrađeni PVC prozori u prostorijama mjesne zajednice
-Ugrađen PVC portal i rešetka na ulazu u prostorije mjesne zajednice 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. godini

-Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bul. M. Selimovića 29 i 33 (Vranicini neboderi)
-Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta Dž. Bijedića 26-36
-Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta N. Filipovića 1 – 7
-Rekonstrukcija ulice ispred ovjekta Dž. Bijedića 26-36
-Sanacija dijela trotoara iza objekta Malta 5
-Sanacija udarnih rupa na parkingu Malta
-Rekonstrukcija pješačkih staza u parku Dž. Bijedića 44 – 48 (kod Kuvajtske džamije)
-Rekonstrukcija zelenih površina u ulicama Bul. M. Selimovića 33,35 i 55
-Rekonstrukcija zelene površine pored objekta Dž. Bijedića 58
-Rekonstrukcija zelene površine ispred objekta F. Hauptmana 18
-Sadnja žive ograde duž šetnice u Bul. M. Selimovića
-Sadnja žive ograde uz zatvoreno dj. Igralište uz V transferzalu
-Sadnja novih sadnica , ukrasnih grmova
-Postavljanje novih parkovskih klupa,
-Zamjena polomljenih štafli na postojećim klupama
-Postavljanje novih korpi za otpatke
-Rekonstrukcija ulične rasvjete u ulicama N. Filipoviča 9-23; Dž. Bijedića 38-42: parking Malta i ispred objekta Malta 17-25
-Ugradnja rasvjete u pasaže stambenih objekata N. Filipovića 9-23, Malta 1–15; Malta 17-25 F.Hauptmana 2 – 18
-Useljen novi stambeno-poslovni objekat „Moja Malta” sa 168 stambenih jedinica

Sekretar MZ: Aida Gujić
Adresa: Nedima Filipovića br. 3
tel: +387 33 651-184
mz.cengicvila1@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Bulevar M. Selimovića 1-75
 • Bihaćka 1-23, 2-24
 • Džemala Bijedića 2-100
 • Nedima Filipovića 1-27
 • Ferde Hauptmana 7, 2-44
 • Malta 1-29

Ukupno stanovnika: 7921
Površina: 35,9 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Šehović Ćamil, predsjednik
 2. Macanović Naima, zamjenica predsjednika
 3. Kasapović Ibro, član
 4. Krajina Nermina, član
 5. Švrakić Tarik, član
 6. Janković Jovo, član
 7. Yussef Mohammad, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.