• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Sanacija klizišta Muhameda ef. Pandže 163
  • Postavljanje samostojećih oglasnih ploča
  • Sanacija potpornog zida u ulici Ćamila Sijarića 51-53
  • Sanacija stepeništa u ulici Muhameda ef. Pandže 401
  • Sanacija rukohvata u ulici Muhameda ef. Pandže 89
  • Sanacija saobraćajnice u ulici Muhameda ef.Pandže 49 – objekat mjesne zajednice
  • Tekuća održavanja saobraćajnica
  • Sanacija i čišćenje podužnih slivnih rešetki /više lokaliteta/
  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Postavljanje klupa za odmor /više lokacija/
  • Obilježavanje ulica u naselju
  • Djelimična rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići 2-194
  • Asvaltiranje dijela ulice Muhameda ef. Pandže 399
  • Sanacija dijela ulice Muhameda ef. Pandže bb
  • Postavljanje zaštitne ograde Gornji Velešići 160
  • Asvaltiranje ulice Gornji Velešići 167
  • Postavljanje javne rasvjete: Gornji Velešići do 156, Muhameda ef. Pandže 143-155, Gornji Velešići do 194, Muhameda ef. Pandže 241, Ćamila Sijarića 51-53, rekonstrukcija javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 35-pekara MBA, Muhameda ef. Pandže 37-41, Gornji Velešići 167
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Izgradnja i sanacija postojećeg potpornog zida u ulici Muhameda ef. Pandže 403-405
  • Sanacija stepeništa u ulici Muhameda ef. Pandže 369, 371, 373
  • Sanacija trotoara u ulici Muhameda ef. Pandže 35 – objekat mjesne zajednice
  • Izgradnja podužnih slivnih rešetki Gornji Velešići 116, 170, 279
  • Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4
  • Djelimična sanacija saobraćajnice Gornji Velešići 151
  • Izgradnja potpornog zida u ulici Ćamila Sijarića 104
  • Pripreme za početak sanacija klizišta Muhameda ef. Pandže 163
  • Na lokaciji Ćamila Sijarića 10 postavljena zvona za otpad /do sada kontejneri/

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Sanacija potpornog zida Muhameda ef. Pandže 399
  • Postavljanje javne rasvjete Ćamila Sijarića 51-53
  • Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 281
  • Rekonstrucija javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 35-49
  • Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 88
  • Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 395
  • Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže 157-173
  • Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 167
  • Rekonstrukcija /izmještanje dva stuba javne rasvjete/ Muhameda ef. Pandže 39-43
  • Sanacija stepeništa Muhameda ef.Pandže 387, 377, 393, 397, 399 širi lokalitet pasaži zgrada
  • Sanacija stepeništa Ćamila Sijarića 6
  • Sanacija trotoara Muhameda ef. Pandže Pekara MBA – mjesna zajednica Velešići
  • Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4 prema Općini Centar
  • Tekuća održavanja saobraćajnica
  • Zamjena video-nadzora objekat mjesna zajednica
  • Postavljanje klupa za odmor
  • Tekuća održavanja javnih zelenih površina /nabavka sadnica niskog rastinja/

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Asfaltiranje dijela ul. Gornji Velešići br. 124-160
  • Rekonstrukcija dijela saobraćajnice u ul. Muhameda ef. Pandže
  • Asfaltiranje ul. Ćamila Sijarića br. 6 – 14
  • Tekuće održavanje saobraćajnica na više lokaliteta
  • Sanacija stepeništa i pasaža zgrada ul. Muhameda ef. Pandže
  • Sanacija stepeništa ul. Muhameda ef. Pandže br. 69
  • Sanacija rukohvata ul. Muhameda ef. Pandže bb
  • Izgradnja spomen sobe, proširenje sale, sanacija fasade objekta MZ “Velešići”
  • Redovno i vanredno čišćenje zelenih površina
  • Nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park- šuma Hum
  • Postavljanje klupa za odmor ul. Muhameda ef. Pandže 69

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Rekonstrukcija i asvaltiranje dijela ulice spoj MZ Pofalići – Gornji Velešići
  • U toku 2016-e godine izvršena je priprema i asvaltiranje ulice Gornji Velešići 4-160 na dužini od 450 metara
  • Rekonstrukcija dijela ulice Gornji Velešići od 124 – 158
  • Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
  • Sanacije su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
  • Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina
  • U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
  • Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef. Pandže
  • Asfaltiranje saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
  • Sanacija dijela ulice Ćamila Sijarića
  • Sanacija kanalizacionog šahta u ulici Ćamila Sijarića
  • Sanacija površinskih voda u ulici Ćamila Sijarića, izgradnja slivnih rešetki na istoimenom lokalitetu kao i izgradnja novog trotoara
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
  • Izgradnja nastrešnica /niše/ za kontejnere u ulici Muhameda ef.Pandže br.4
  • Sanacija dijela kanalizacione mreže u ulici Muhameda ef.Pandže 249
  • Sanacija slivnog šahta I površinskih voda u ulici Muhameda ef.Pandže 279
  • Postavljanje saobraćajnih prepreka na kolovozu kod OŠ “Velešićki Heroji”
  • Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
  • Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Obezbjeđenje rezervoara Hum /postavljena ograda oko kompletnog rezervoara/
  • U toku 2015-e godine vršene su pripreme na sanaciji saobraćajnice Gornji Velešići 124-160
  • U toku 2015-e godine izvršena je sanacija udarnih rupa u naselju /više lokaliteta/
  • Tokom 2015-e godine sanirane su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
  • Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina
  • U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
  • Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef.Pandže
  • Asfaltiranje  saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
  • Sanacija udarnih rupa dijela ulice Ćamila Sijarića
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 170
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
  • Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
  • Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403
  • Podjela paketića za djecu od 2 – 5 razreda OŠ na području Općine Novo Sarajevo
  • Organizovanje i priprema izleta za penzionere
  • Priprema za family day na Vilsonovom šetalištu
  • Organizovanje i priprema javnih rasprava i zborova u mjesnim zajednicama
  • Priprema i obilježavanje dana mjesnih zajednica

Sekretar MZ: Jasmina Muhotić
Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
tel: +387 33 814-682
mz.gornjivelesici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 1. Gornji Velešići neparni 109 – 283, 375 – 439, parni 2-194
 2. Muhameda ef.Pandže parni 10-12, neparni 43-405
 3. Ćamila Sijarića svi 1-106

Ukupno stanovnika: cca 3400
Površina: 51,1 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mirsada Čakal, predsjednica
 2. Suvad Alibašić, zamjenik predsjednice
 3. Samir Pandža, član
 4. Zihnija Kadrić, član
 5. Jasmina Šaćirović, član

Dan mjesne zajednice je 8. April.

Share Follow