PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Izgradnja slivne rešetke u ul. Kemala Kapetanovića do br. 11
-Izgradnja slivne rešetke u ul. Hasana Brkića do br. 4
-Sanacija parkinga u ul. Hasana Brkića br. 45-47
-Postavljanje ograde na stepeništu prema Šoping centru u ul. Behdžeta Mutevelića kod br. 2b
-Postavljanje sfernih ogledala radi lakšeg izlaza i preglednosti sa parkinga u ul. Hasana Brkića kod br. 2 i Kemala Kapetanovića kod br. 30
-Izgradnja javne rasvjete na platou Šoping centra
-Sanacija Spomen obilježja logorašima kod Šoping centra
-Sanacija pristupnog puta – ulaz u garaže kod Šoping centra iz ul. Behdžeta Mutevelića
-Izgradnja slivničke rešetke  – ulaz u garaže kod Šoping centra iz ul. Behdžeta  Mutevelića
-Javna rasvjeta u ul. Behdžeta Mutevelića do br. 25 (djelimično odobreno)
-Javna rasvjeta u ul. Hasana Brkića do br. 41 – na parkingu (djelimično odobreno)
-Javna rasvjeta u ul. Hasana Brkića do br. 2 (djelimično odobreno)
-Izgradnja niša za kontejnere u ul. Behdžeta Mutevelića do br. 2b, Kemala Kapetanovića kod br. 32, 34, 36 (djelimično odobreno)
-Postavljanje samostojeće oglasne ploče kod Šoping centra (djelimično odobreno)
-Zvona za mješani otpad kod Šoping centra (djelimično odobreno)
-Adaptacija prostorija mjesne zajednice (djelimično odobreno)
-Postavljanje tabli kod dječijih parkova (djelimično odobreno)
-Postavljanje stubića na parking prostoru u ul. Topal Osman paše 17-19 (djelimično odobreno)
-Postavljanje video nadzora kod Šoping centra na raskrsnici i prema mostu izlaz iz Međunarodnog centra (djelimično odobreno)
-Javna rasvjeta kod Šoping centra – garaže (djelimično odobreno)
-Pomoć u sufinansiranju oblaganja zgrade termo fasadom (djelimično odobreno)
-Sanacija platoa Šoping centra i postavljanje slivničkih rešetki (djelimično odobreno)
-Pomoć u sufinansiranu rekonstrukcije liftova u ul. Hasana Brkića br. 2 (djelimično odobreno)

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Asfaltiranje pješačke staze i postavljanje čunjeva u  ul. Kemala Kapetanovića br. 21-25
-Rekonstrukcija Kupreške ulice, pristupnog puta br.7A i zamjena vodovodnih cijevi
-Asfaltiranje parking prostora u ul. Kemala Kapetanovića br. 34
-Postavljanje 3 žardinjere ispred ulaza u zgradu ul. Behdžeta Mutevelića br. 53-55
-Postavljanje kočića i uzdignutih ivičnjaka u ul. Behdžeda Mutevelića 95-97
-Sadnja žive ograde ul. Behdžeta Mutevelića do br.25-27
-Izgradnja slivne rešetke  u ul. Hercegovačka do br. 2
-Postavljanje klupa sa naslonjačem u ul. Kemala Kapetanovića br. 34 iza nebodera
-Asfaltiranje pristupnog puta ul. Hercegovačka br.7 do spoja sa ul. A. Fijamenga
-Postavljanje stubića u ul. Kemala Kapetanovića do br. 26
-Izgradnja manjeg parka ul. Topal Osman paše br.9-11
-Asfaltiranja dva prilaza zgradi sa pješačke staze u ul. Behdžeta Mutevelića do br. 12 i 14

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića od br.2 do br.14
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića br. 2B
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Hamdije Čemerlića br 8 i 10,12
-Izgradnja pristupne rampe za invalide i popločavanje platoa ul. Kemala Kapetanovića br.13
-Postavljanje izdignutih ivičnjaka ili kočića ul. Behdžeta Mutevelića br. 95-97
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Hasana Brkića br 1-9
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Kemala Kapetanovića br.26-28
-Sadnja dvije sadnice i vađenje korijena stabala ul. Kemala Kapetanovića do br.21-25
-Sadnja žive ograde oko OŠ „Grbavica II“ ul. Behdžeta Mutevelića bb
-Sanacija udarnih rupa na prostoru MZ

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Izgradnja niše za kontejnere u ulici Topal Osman Paše do br.17 i Aleji lipa do br.15
-Asfaltiranje pješačke staze i trotoara u ulici Topal Osman Paše od br.7-15
-Asfaltiranje pješačke staze kroz park u ulici Behdžeta Mutevelića do br.57
-Asfaltiranje trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića br.25-27
-Asfaltiranje pješačke, biciklističke staze u ul.Topal Osman Paše od br.3-19
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br.28
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br. 2
-Sadnja novih sadnica –drvoreda u ulici Kemala Kapetanovića
-Postavljanje kolčića u Ul.Topal Osman Paše od br.5 – 7
-Asfaltiranje i trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića 55
-Izgradnja reflektora na pomoćnom stadionu u ul.Zvornička do br.27
-Sanacija dijela stepeništa i rukohvata u ulici Hercegovačka do br.9 ,
-Postavljanje oglasne ploče Na MC za djecu i omladinu u ul.Kemala Kapetanovića br.13
-Povećanje granta Udruženju penzionera Novo Sarajevo 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Postavljanje klupa za odmor u ulici Hamdije Čemerlića br.10 i br.18
-Asfaltiranje pješačke staze i prolaza kroz pasaž u ul.Hamdije Čemerlića br.2  i  br.6
-Sanacija pješačkog mosta u ul.Aleja lipa – kod Hotel „Bristola“
-Obilježavanje saobračajnica na prostoru mjesne zajednice
-Sanacija pješačke i biciklističke  staze u ulici Topal Osman Paše od br.1 do br.3
-Sanacija –asfaltiranje dijela  parking prostora u ulici Hasana Brkića br.  11 – 15
-Zamjena pjeska na dječijim igralištima ,sadnja sadnica do dječijeg igrališta ul.K.Kapetanovića
-Postavljanje kočića u ulici Behdžeta Mutevelića br.2 i br.10 i sanacija udarnih rupa
-Gradnja javne rasvjete u ul.H. Brkića br.4 i br.20 ulaz/izlaz iz garaža i ul.K.Kapetanovića br.2

Sekretar MZ:
Adresa: Hamdije Čemerlića br.2
tel: +387 33 658-590
mz.grbavica2@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Hamdije Čemerlića 2 – 18
 • Behdžeta Mutevelića 1 -117, 2 – 38
 • Kemala Kapetanovića 1 – 59, 2 – 36
 • Hasana Brkića 1- 47, 2 – 20
 • Kupreška 1 – 43, 2 – 28
 • Ante Fijamenga 1 – 25, 2 – 30
 • Hercegovačka 1 – 11, 2
 • Zvornička 9 – 27
 • Topal Osman Paše 1 – 19
 • Aleja lipa 15 – 33

Ukupno stanovnika: 7076
Površina: 30,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Sobo Adnan, predsjednik
 2. Dedović Memsud, zamjenik predsjednika
 3. Musić Kasim, član
 4. Božić Diego, član
 5. Živadinović Rodoljub, član
 6. Zornić Nafija, član
 7. Mehanović Asif, član

Dan mjesne zajednice je 19.mart.