PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Završetak radova na objektu mjesne zajednice, ambulante i apoteke
-Nastavak radova na vodovodnoj mreži u naselju Šanac, Olovska 188 – 212 /I desni krak/, Olovska 244 -266 /III desni krak/ i krak prema Putu Mladih Muslimana djelomično
-Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Šanac za odvod fekalnih voda Olovska od broja 59/a do 151 i 188 do 306 i Put Mladih muslimana djelomično
-Postavljanje stuba sa sijalicom Posavska 45/a
-Zamjena postojeće rasvjete led rasvjetom Milinkladska ulica
-Izgradnja dječijeg igralištaVaraždinska ulica , iznad objekta nove Mjesne zajednice djelomično
-Asfaltiranje dijela ulice Kanara
-Asfaltiranje Posavska 61-63-65
-Sanacija udarnih rupa
-Izgradnja potpornog zida Olovska 200 a i b sa rukohvatom
-Postavljanje znaka slijepa ulica Ulica Varaždinska
-Postavljanje znaka STOPIzlaz iz Triglavske ulice, spoj sa Varaždinskom ulicom
-Kanalizaciona mreža u dijelu Olovske ulice: Čikma do broja 120 i poprečna čikma prema naselju Šanac
-Rješavanje problema kanalizacije u Posavskoj 37/I
-Izgradnja niše za kontejnere Milinkladska 101
-Oglasne ploče, Olovska 85 / kod džamije/, raskrsnica Milinkladska-Novopazarska
-Asfaltiranje Novopazarske od 99-od groblja do okretnice minibusa
-Postavljanje ogledala, izlaz iz Olovske 18 -30 na Posavsku ulicu
-Uređenje spoj Milinkladska – Novopazarska i krak prema 125 i južna padina prema tunelu vodovoda
-Ulična rasvjeta -lijevi krak ulice 10. maja
-Sanacija kanalizacione mreže Put Mladih Muslimana 15

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovskoj od Tranzita do objekta džamije na ulazu u naselje Šanac sa priključnom čikmom do broja 88
-Izmještanje vodovodne cijevi u ulici Olovskoj – naselje Šanac cijev profila 300 se izmješta jer su objekti napravljeni na istoj
-Javna rasvjeta u Milinkladskoj 151/b i jedan dio rasvjete u naselju Šanac I Olovska 75
-Uređenje površine Posavska broj 3-uklonjeni temelji i ozelenjavanje površine sa sadnicama ukrasnog drveća
-Postavljanje ogledala Olovska 85, 59,67,65,240,121, Dolina mira, zamjena Milinkladska 15 i 101, Triglavska zamjena dva ogledala
-Očišćena deponija Triglavska iznad rondoa i Novpazarska
-Asfaltiranje Olovska 26, Milinkladska 151 i Triglavska –Varaždinska
-Sanacija asvalta u Trifglavskoj 78- raskrsnica
-Očišćeno groblje u Novopazarskoj ulici
-Za potrebe asvaltiranja Novopazarska 99-od groblja do okretnice minibusa

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Asfaltiranje ul. Novopazarska
-Izgradnja stepeništa ul. Olovska br. 30 do br. 26
-Javna rasvjeta
-Postavljena oglasna ploča na zid kod Šehidske džamije ul. Milinkladska
-Radovi na izgradnji objekta ambulante, mjesne zajednice i apoteke
-Radovi na izgradnji OŠ Aneks
-Sanacija udarnih rupa ul. Milinkladska, Posavska, Triglavska i Novopazarska
-Radovi na kružnom toku
-Čišćenje deponije ul. Triglavska
-Postavljanje rukohvata ul. Sandžačka

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Aktivnosti na izgradnji prostorija mjesne zajednice, ambulante i apoteke na lokalitetu Varaždinska
-Postavljanje table i davanje građevinske dozvole za objekat ambulante, apoteke i mjesne zajednice u Varaždinskoj ulici.Potpisan ugovor sa izvođačem radova.
-Nastavak gradnje škole u naselju Aneks
-Asvaltiranje prolaza u Olovskoj između brojeva 5 i 7, asvaltiranje Milinkladska 151 čikma, Novopazarska 93-99, u Posavska 21-54,Posavska 90 raskrsnica
-Izgradnja niše za kontejnere u Olovskoj 49
-Čišćenje groblja u Novopazarskoj ulici i ograđivanje dva mezara u naselju Šanac
-Postavljene table sa brojevima u Sandžačkoj ulici
-Postavljena ogledala:Milinkladska 32, 177, 179 i 205; Dolina mira, 10. maj, Kanara, Posavska 90 i zamjenjeno na vrhu Posavske ulice
-Produženje branika u Novopazarskoj ulici gdje građani ponovo nisu zadovoljni i još uvijek sigurni 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Aktivnosti na izgradnji prostorija mjesne zajednice, ambulante i apoteke na lokalitetu Varaždinska.
-Urađeno Idejno rješenje i odabrana varijanta izgleda objekta.
-Aktivnosti oko izgradnje objekta osnovne škole u naselju Aneks
-Čišćenje i postavljanje ograde na mezarju Šanac i groblju u Novopazarskoj ulici
-Izgradnja branika u ulici Novopazarska 131 kojeg treba produžiti radi sigurnosti i izlaska iz ulice Dolina mira
-Urađena rasvjeta na stepeništu u ulici Varaždinskoj
-Postavljanje kućnih brojeva u ulici Put mladih muslimana
-Sanacija asfalta u Triglasvkoj ulici kod broja 50
-Ponovno postavljanje ogledala u Milinkladskoj 15,  spoju Posavske i Novopazarske i spoju Triglavske sa Novopazarskom ulicom
-Sanacija i asfaltiranje u ulici Milinkladskoj od broja 37 do 63 i krak od broja 37 do džamija- oko 300 metara.
-Započete aktivnosti na javnoj rasvjeti iz 2014. godine

Sekretar MZ: Esada Šurković
Adresa: Azize Šačirbegović 122
tel: +387 33 648-020
mz.hrasnobrdo@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Posavska 1-79, 2-132
 • Novopazarska 91-159, 74-140
 • Varaždinska 1-27, 2-50
 • Milinkladska 1-209, 2-40
 • Olovska 1-151, 2-308
 • Triglavska 1-45, 2-78
 • Sandžačka 1-9
 • Put Mladih Muslimana 1-23, 2-22
 • Maja 1-19, 2-18
 • Dolina mira 1-21, 2-20
 • Kanara 1-69, 2-54
 • Mahmuta Mahmutovića 1-47, 2-46

Ukupno stanovnika: 4147
Površina: 65 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Ganibegović Nusret, predsjednik
 2. Salihbegović Amela, zamjenica predsjednika
 3. Milić Mustafa, član
 4. Čovrk Armin, član
 5. Tinjak Izet, član
 6. Čopra Edin, član
 7. Zornić Haris, član

Nacionalna struktura stanovništva:

Bošnjaci       3769      90,92 %
Hrvati                 81        1,95 %
Srbi                  132        3,18  %
Ostali               164        3,95 %

Dan mjesne zajednice je 8. juni.