PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Postavljanje visokih ivičnjaka Azize Šaćirbegović 98-108
-Renoviranje dječijeg parka i ugradnja urbanog mobilijara, dječiji park ul.Azize Šaćirbegović kod br. 2 (kod mosta na Dolac Malti)-DJELOMIČNO
-Javna rasvjeta dječiji park kod mosta na Dolac Malti u ulici Azize.Šaćirbegović kod br. 2
-Javna rasvjeta parking između nebodera u ulici A.Šaćirbegović 122 i 124
-Iscrtavanje parking mjesta na postojećim parking prostorima, parkinzi na području MZ „Hrasno“
-Sanacija udarnih rupa
-Izgradnja stepeništa sa rukohvatom A.Šaćirbegović kod br. 122
-Postavljanje tabli sa natpisom zabranjeno uvođenje kućnih ljubimaca i bacanje otpada na dječija igrališta
-Postavljanje zaštitne ograde uz Miljacku od mosta na Dolac Malti do Centra Vladimir Nazor- djelomično

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Betonska ploha pretvorena u zelenu površinu (iza zgrade Azize Šaćirbegović 98 prema željezničkom naselju)
-Postavljanje fitnes sprava i pomjeranje ograde (dječiji park kod mosta na Dolac Malti)
-Promjena portala na prostorijama Mjesne zajednice
-Sanacija trotoara (kod nebodera u ul. Azize .Šaćirbegović 122)
-Sanacija pješačke staze i trotoara (kod Centra Vladimir Nazor)
-Popločavanje zelene površine ( prema Željezničkom naselju i Centru za zdravo starenje)
-Popločavanje zelene površine (od nebodera u ul. Azize Šaćirbegović124 prema Azize Šaćirbegović 128)
-Asfaltiranje staze (park u ul. Azize Šaćirbegović 94 pored oglasene ploče preko puta prodavnice dan i noć)
-Sanacija pješačke staze (uz Miljacku) urađeno i postavljeni su čunjevi kod mosta na Dolac Malti i kod Centra Vladimir Nazor
-Postavljene 2 klupe (na zelenoj površini u ulici Azize Šaćirbegović-preko puta broja 108)

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Postavljanje ograde na dječijem igralištu između nebodera ul. A. Šaćirbegović kod br.122,124,128
-Potkresivanje i sječa pojedinih stabala koja predstavljaju problem za građane
-Uređenje i košenje zelenih površina
-Postavljanje parkovskih klupa na mjesnom području
-Popravka parkovskog mobilijara na mjesnom području
-Postavljanje kante za otpatke ispred MZ
-Sanirana oštećenja na pješačkoj stazi ispred objekta ul. A. Šaćirbegović 18
-Postavljeni zaštitni čunjevi kako se automobili ne bi parkirali na pješačkoj stazi
-Obilježeni pješački prelazi i znak zabranjeno parkiranje ispred niša za kontejnere
-Na mostu na Dolac Malti postavljena zaštita na limu zbog klizanja

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Postavljena ograda na dječijem igralištu kod mosta na Malti i gumene podloge ispod mobilijara
-Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i postavljene 2 klackalice , na dječijem igralištu kod Robot-a
-Park u ulici A.Šaćirbegović 94 postavljene 3 fitnes sprave i gumene podloge ispod sprava
-Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i zamjenjena plastike na toboganu u dječijem parku u ulici A.Šaćirbegović 122-128
-Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici A.Šaćirbegović od prodavnice Dan i noć prema Selex pumpi zamjena kandelabera i postavljanje led rasvjete
-Postavljene 2 klupe kod Selex pumpe
-Postavljena 1 klupa na trolejbuskom stajalištu
-Postavljene 2 klupe prema željezničkom naselju A.Šaćirbegović iza ulaza 98
-Postavljena1 klupa A.Šaćirbegović 22
-Zamijenjena slomljena klupa A.Šaćirbegović 122
-Zamijenjena slomljena klupa kod motela Maxi na šetalištu
-Posađeno 5 stabala kod Selex pumpe
-Posađeno 1 stablo prema željezničkom naselju A. Šaćirbegović iza ulaza 98
-Posađena živa ograda kod Robot-a i sređen park zasijana trava i nisko rastinje
-Posađena živa ograda A.Šaćirbegović iza ulaza 82
-Posađena živa ograda A.Šaćirbegović 122 kod kontejnera
-Posađena 4 šimšira i sitno cvijeće ispred ulaza A.Šaćirbegović 122
-posađeno sitno cvijeće i zasijana trava ispred ulaza u ulici A.Šaćirbegović 22
-Trava pokošena
-Izgrađena pješačka staza i postavljeni visoki ivičnjaci u ulici A.Šaćirbegović 98, sa stražnje strane prema Željezničkom naselju
-Nastavak rekonstrukcije pješačke staze od Mosta na Dolac Malti do Ina BiH
-U prolazu kod TC Robot-a postavljena slivnička rešetka 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

– Rekonstrukcija djela trotoara od objekta INA BiH do prodavnice Amko
– Uređenje dječijih igrališta i popravka mobilijara
– Postavljanje fitnes sprava u  parku kod TC „Robot-a“ i kod Centra za zdravo starenje
– Postavljanje novih kanti za otpatke na mjesnom području
– Postavljanje parkovskih klupa na šetalištu pored Miljacke
– Farbanje štafli na parkovskim klupama
– Sadnja žive ograde u ulici A.Šaćirbegović 94 sa bočne strane u parku
– Sadnja novih sadnica na mjesnom području
– Košenje i uređenje zelenih površina
– Sanacija udarnih rupa na terenu
– Postavljanje slivničke rešetke i šahta

Sekretar MZ: Mirsada Šuško
Adresa: Azize Šaćirbegović 122
tel: +387 33 641-093
mz.hrasno@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

  • Azize Šaćirbegović od 2-128
  • Hrasnička 2-42
  • Hamida Hadžibegića 2-20

Površina: 9,5 ha
Ukupno stanovnika: 3447

Savjet mjesne zajednice:

  1. Boris Malešić, predsjednik
  2. Una Luhinski, zamjenica predsjednika
  3. Svetlana Muhović, član
  4. Rahmija Vrco, član
  5. Aldin Krivan, član

Dan mjesne zajednice je 11. april.