• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Rekonstrukcija dječijeg parka i ugradnja mobilijara u ulici Azize Šaćirbegović do broja 2 ( kod mosta na Dolac Malti )
  • Postavljanje stubova ulične rasvjete u dječijem parku u ulici Azize Šaćirbegović do broja 2 ( kod mosta na Dolac Malti )
  • Postavljanje stuba ulične rasvjete na parkingu uzmeđu nebodera u ulici Azize Šaćirbegović 122 – 124
  • Zamjena stubova ulične rasvjete u ulici Azize Šaćirbegović 80,80a,80b i 80c
  • Sanacije trotoara sa bočne strane nebodera u ulici Azize Šaćirbegović 2
  • Postavljanje graničnika  na trotoar u ulici Azize Šaćirbegović 122 – 128
  • Adaptacija prostorija mjesne zajednice
  • Sanacija udarnih rupa na mjesnom području
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Postavljanje visokih ivičnjaka u ulici Azize Šaćirbegović 98-108
  • Iscrtavanje parking mjesta na postojećim parking prostorima na području MZ „Hrasno“
  • Sanacija udarnih rupa
  • Izgradnja stepeništa sa rukohvatom u ulici Azize Šaćirbegović kod br. 122
  • Postavljanje tabli sa natpisom zabranjeno uvođenje kućnih ljubimaca i bacanje otpada na dječija igrališta
  • Posađena ziva ograda uz Miljacku od mosta na Dolac Malti do Centra „Vladimir Nazor“
  • Adaptacija prostorija mjesne zajednice (željezna stolarija zamijenjena aluminijskom stolarijom, zamijenjena rasvjeta, krečenje prostorija)

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Betonska ploha pretvorena u zelenu površinu (iza zgrade Azize Šaćirbegović 98 prema željezničkom naselju)
  • Postavljanje fitnes sprava i pomjeranje ograde (dječiji park kod mosta na Dolac Malti)
  • Promjena portala na prostorijama Mjesne zajednice
  • Sanacija trotoara (kod nebodera u ul. Azize .Šaćirbegović 122)
  • Sanacija pješačke staze i trotoara (kod Centra Vladimir Nazor)
  • Popločavanje zelene površine ( prema Željezničkom naselju i Centru za zdravo starenje)
  • Popločavanje zelene površine (od nebodera u ul. Azize Šaćirbegović124 prema Azize Šaćirbegović 128)
  • Asfaltiranje staze (park u ul. Azize Šaćirbegović 94 pored oglasene ploče preko puta prodavnice dan i noć)
  • Sanacija pješačke staze (uz Miljacku) urađeno i postavljeni su čunjevi kod mosta na Dolac Malti i kod Centra Vladimir Nazor
  • Postavljene 2 klupe (na zelenoj površini u ulici Azize Šaćirbegović-preko puta broja 108)

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Postavljanje ograde na dječijem igralištu između nebodera ul. A. Šaćirbegović kod br.122,124,128
  • Potkresivanje i sječa pojedinih stabala koja predstavljaju problem za građane
  • Uređenje i košenje zelenih površina
  • Postavljanje parkovskih klupa na mjesnom području
  • Popravka parkovskog mobilijara na mjesnom području
  • Postavljanje kante za otpatke ispred MZ
  • Sanirana oštećenja na pješačkoj stazi ispred objekta ul. A. Šaćirbegović 18
  • Postavljeni zaštitni čunjevi kako se automobili ne bi parkirali na pješačkoj stazi
  • Obilježeni pješački prelazi i znak zabranjeno parkiranje ispred niša za kontejnere
  • Na mostu na Dolac Malti postavljena zaštita na limu zbog klizanja

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Postavljena ograda na dječijem igralištu kod mosta na Malti i gumene podloge ispod mobilijara
  • Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i postavljene 2 klackalice , na dječijem igralištu kod Robot-a
  • Park u ulici A.Šaćirbegović 94 postavljene 3 fitnes sprave i gumene podloge ispod sprava
  • Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i zamjenjena plastike na toboganu u dječijem parku u ulici A.Šaćirbegović 122-128
  • Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici A.Šaćirbegović od prodavnice Dan i noć prema Selex pumpi zamjena kandelabera i postavljanje led rasvjete
  • Postavljene 2 klupe kod Selex pumpe
  • Postavljena 1 klupa na trolejbuskom stajalištu
  • Postavljene 2 klupe prema željezničkom naselju A.Šaćirbegović iza ulaza 98
  • Postavljena1 klupa A.Šaćirbegović 22
  • Zamijenjena slomljena klupa A.Šaćirbegović 122
  • Zamijenjena slomljena klupa kod motela Maxi na šetalištu
  • Posađeno 5 stabala kod Selex pumpe
  • Posađeno 1 stablo prema željezničkom naselju A. Šaćirbegović iza ulaza 98
  • Posađena živa ograda kod Robot-a i sređen park zasijana trava i nisko rastinje
  • Posađena živa ograda A.Šaćirbegović iza ulaza 82
  • Posađena živa ograda A.Šaćirbegović 122 kod kontejnera
  • Posađena 4 šimšira i sitno cvijeće ispred ulaza A.Šaćirbegović 122
  • posađeno sitno cvijeće i zasijana trava ispred ulaza u ulici A.Šaćirbegović 22
  • Trava pokošena
  • Izgrađena pješačka staza i postavljeni visoki ivičnjaci u ulici A.Šaćirbegović 98, sa stražnje strane prema Željezničkom naselju
  • Nastavak rekonstrukcije pješačke staze od Mosta na Dolac Malti do Ina BiH
  • U prolazu kod TC Robot-a postavljena slivnička rešetka

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Rekonstrukcija djela trotoara od objekta INA BiH do prodavnice Amko
  • Uređenje dječijih igrališta i popravka mobilijara
  • Postavljanje fitnes sprava u  parku kod TC „Robot-a“ i kod Centra za zdravo starenje
  • Postavljanje novih kanti za otpatke na mjesnom području
  • Postavljanje parkovskih klupa na šetalištu pored Miljacke
  • Farbanje štafli na parkovskim klupama
  • Sadnja žive ograde u ulici A.Šaćirbegović 94 sa bočne strane u parku
  • Sadnja novih sadnica na mjesnom području
  • Košenje i uređenje zelenih površina
  • Sanacija udarnih rupa na terenu
  • Postavljanje slivničke rešetke i šahta

Sekretar MZ: Mirsada Šuško
Adresa: Azize Šaćirbegović 122
tel: +387 33 641-093
mz.hrasno@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

 • Azize Šaćirbegović neparni 1-13, parni 2-128
 • Hrasnička svi 2-42
 • Hamida Hadžibegića svi 2-20

Ukupno stanovnika: cca 3500
Površina: 9,5 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Boris Malešić, predsjednik
 2. Una Luhinski, zamjenica predsjednika
 3. Svetlana Muhović, član
 4. Rahmija Vrco, član
 5. Aldin Krivan, član

Dan mjesne zajednice je 11. april.

Share Follow