PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

-Asfaltiranje–Splitska od br.49 do raskrsnice sa Radničkom ulicom
-Rekonstrukcija platoa između zgrada Grbavička br.1, Grbavička br.5,a,b,c i Zanatskog centra Kovačići
-Tekuću održavanje ulica i trotoara–udarne rupe i oštećenja na kolovozu cca 200m2
-Dio trotoara Trnovska ispred br.5-preko puta ambasade Mađarske
-Sanacija pristupne staze Ljubljanska br.18/b
-Pristupna staza od stepeništa iz Splitske ulice prema ulici Ljubljanska br.22,a,b, do betonskog dijela
-Trotoar–Splitska od ambasade Indonezije do Splitska br.16
-Rasvjeta ispred br.15,17,19, I 21–poboljšanje javne rasvjete
-Rasvjeta–Travnička od br.1 i 4–poboljšanje javne rasvjete
-Grbavička između nebodera br.6 i ambasade Holandije–Grbavička br.4 – na pješačkoj stazi preko zelene površine
-Rukohvat sa obje strane kod stepenika i rampe za invalide–Grbavička br.6
-Pumpe za pritisak vode–Zagrebačka br. 2,a,b,c,
-Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije-plato između zgrada Grbavička br.1, Grbavička br.5,a,b,c i Zanatskog centra Kovačići
-Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije–Radnička br.19,a,b,c
-Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije oko nebodera Grbavička br.6,6/a,8 i 8/a–do i ispred smetljarnika radi lakšeg odvoza smeća
-Popravka slivnika oborinskih voda–Grbavička ispred br.1 do Taxi štanda
-Popravka slivnika oborinskih voda–Splitska ispred br.17
-Popravka slivnika oborinskih voda–Nevesinjska–Gabriela-Moreno Lokateli
-Uređenje zelene površine ispred MZ Kovačići
-Nabavka tabli-znakova za obavještavanje „zabrana uvođenja kućnih ljubimaca“ u parkove i ostale javne površine
-Popravka popucalih ploča na stepeništu Zagrebačka ispred br.4/d (do prodavnice LUK)
-Fizičke prepreke na asfaltu ispred stepeništa Grbavička do br.6
-Obilježavanje parking mjesta ispred zgrade–Zagrebačka br.2a,b,c,d
-Uređenje zelene površine oko zgrade-Zagrebačka br.2a,b,c,d
-Sanacija devastiranog prolaza–Grbavička br.2b i 2c
-Rekonstrukcija trotoara ispred ulaza–Grbavička 2/c
-Obilježavanje parking mjesta–oko zgrade Grbavička 2 -2/c

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Rekonstrukcija dijela ulice Šaćira Sikirića – raskrsnica sa I.G.Kovačića.
-Javna rasvjeta – nova rasvjeta Splitska kod br.23a, 25b, 25c i 51 čikma .
-Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Trnovska ulica raskrsnica sa Ljubljanskom ulicom.
-Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete – E. Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do Splitske.
-Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Grbavička br.6.
-Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Grbavička br.6 i 6/a.
-Pješačka staza od mosta Ars-aevi prema Grbavici 1.
-Potporni – predradni zid Zagrebačka ulica pored čevabdžinice „Efes“.
-Radovi uređenja kombi stajališta – Ljubljanska ulica kod br.2/a.
-Asfaltiranje pristupne staze – Ljubljanska 16/b.
-Javna rasvjeta – Splitska kod br.5 – Ljubljanska br.16a,b.
-Sanacija udarnih rupa na MZ.
-Rekonstrukcija stepeništa – Zagrebačka 4/a.
-Rekonstrukcija rukohvata i stepeništa – Ljubljanska 16ab.
-Uređenje zelene površine – Grbavička br.5,a, b, c.
-Uređenje zelene površine – Grbavička br. 9.
-Uređenje zelene površine – Ljubljanska br.2/a.
-Uređenje zelene površine – Splitska – čikma br. 55,61,65.
-Asfaltiranje pješačke staze – Grbavička br.11,13 i 15.
-Uređenje zelene površine- Grbavička br.7,a, b, c.
-Zaštita okolnih objekata od devastiranog ruševnog objekta – Šaćira Sikirića do br.2.
-Pumpe za pritisak vode – Grbavička br. 7a i b, Grbavička br. 2b i c i Grbavička br. 5b.

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Rekonstrukcija vodovodne mreže, kanalizacione mreže, novih vodovodnih priključaka i ostale instalacije u ul. Emerika Bluma
-Sanacija udarnih rupa na kolovozu poslije zimskog perioda
-Rekonstrukcija ograda iznad potpornog zida ul. Ljubljanska 23A,B,C – čikma
-Otklanjanje opasnosti i utopljavanje fasada zgrade ul. Emerika Bluma br.7-9
-Održavanje javnih zelenih površina na više zahtjevnih lokacija ul. Nevesinjska
-Uređenje zelene površine ul. Ljubljanska do Tranzita
-Sadnja novih stabala i uređenje zelene površine ul. Grbavička 8 i 8A
-Korpe za sitni otpad ul. Zagrebačka – Južna longitudinala
-Sanacija uništenih dijelova i farbanje ograde na mostu „Ars – Aevi“
-Novi rukohvati ul. Grbavička br. 6
-Pumpe za pritisak vode ul. Grbavička 5B i ul. Grbavička 2C

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

– Sanacija dijela trotoara Ljubljanska – Nevesinjska prema Općini Centar.
– Sanacija dijela trotoara od raskrsnice sa ulicama Trnovska – Emerika Bluma do ambasade Mađarske.
– Novi rukohvati Travnička br.1.
– Rekonstrukcija dijela trotoara Ljubljanska ulica od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do zgrade Ljubljanska 18/b.
– Poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dodatnih stubova na lokacijama do mosta Ars-aevi, oko nebodera Grbavička 6,6a,8 i 8a,
– Rukohvat – zaštitna ograda u Ljubljanskoj ulici od raskrsnice sa Trnovskom ulico do Ljubljanska br.16/a.
– Sanacija stepeništa Ljubljanska br.4 i Grbavička br.6 ( ispred nebodera).
– Sanacija trotoara Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d,
– Rekonstrukcija dijela ulice Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d (asfaltiranje, nivelisanje šahtova, postavljanje novih ivičnjaka) , Ivana Gorana Kovačića – Visočka
– Obilježavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije Grbavička br. 6,6a,8,8a, Zagrebačka br.2,a,b,c,d, i 4,a,b,c,d, i Grbavička 2,a,b,c,d,
– Održavanje zapuštenih parcela: Emerika Bluma br.11 do raskrsnice sa Trnovskom ulicom, Ivana Gorana Kovačića br.15,17,19,21, ulica Nevesinjska granica sa Općinom Centar-djelimično , uređenje parkovske površine Zagrebačka br. 15,17,19,21, uređenje ispred zgrade Grbavička br.9 i Ljubljanska 2/a i 2/b i 4, rekonstrukcija velikih žardinjera do zgrade Grbavička br.5,a,b,c, Grbavička br.2/d – ispred ambulanta fizikalne terapije postaviti dvije klupe za odmor, zaštita rekonstruisane zelene površine Grbavička 5,a,b,c.
– Kroz hitne intervencije urađena odvodnja oborinskih voda na lokacijama radnička ispred br.21 I Splitska iza br. 53
– Pet pumpi za pritisak vode ugrađeno na adresama – Grbavička 4/a,4/c,5,5/a,2

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-izgradnja javne rasvjete na lokacijama Splitska br.55,61,52 – Ljubljanska  22,a,b (prema novoj zgradi od cigle),
-poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dva stuba rasvjete Grbavička br.1-3,
-sanacija trotoara – pješačkih staza na više lokacija: Grbavička 4/c i 5/a, Grbavička 1-3 i Grbavička 5, od mosta Ars-aevi pa do mosta H. Ćemerlića, Ljubljanska – Nevesinjska, Emerika Bluma – Trnovska, Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 18/a,
-asfaltiranje dijela ulice Splitska  od br.16 do raskrsnice ispred ambasade Indonezije,
-nabavka urbanog mobilijara za javne površine (više likacija),
-izgradnja ograde – rukohvata na trotoarima i stepeništima: Splitska 59,61,65 do Ljublanska 22a,b , Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 16/a, Emerika Bluma 5,7,9, ( ispred ulaza u zgradu), Emerika Bluma br.3,
-rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu,
-sanacija vodovodne mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu (djelimično),
-održavanje javnih zelenih površina na više lokacija: Ljubljanska br.5, Grbavička br.1, Grbavička 4a,b,c, Radnička ulica – raskrsnica sa Splitskom ulicom (mali park) i zelena površina do stambenog objekta Radnička br.17,
-nivelisanje potpornog zida radi onemogučavanja parkiranja – Grbavička do br.5,a,b,c,
-izgradnja niša za kontejnere na dvije lokacije: Splitska 45 i Emerika Bluma do br.3.

Sekretar MZ: Jasna Velagić
Adresa: Emerika Bluma br.5
tel: +387 33 665-964
mz.kovacici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

 • Grbavička 1-9, 2-8a
 • Zagrebačka 1-27, 2-4c I 18
 • Ljubljanska 1-25, 2-24
 • Splitska 1-67, 2-16
 • Trnovska 1-9, 2-4a
 • Emerika Bluma 1-27, 2-34
 • Radnička 17-31
 • Ivana Gorana Kovačića 1-23, 2-12
 • Šaćira Sikirića 1-11, 2-10
 • Visočka
 • Nevesinjska 2-14c
 • Travnička 1-3, 2-4

Ukupno stanovnika: 2926
Površina: 19,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mensur Čolaković , predsjednik
 2. Lejla Ganibegović, zamjenica predsjednika
 3. Nada Mehmedbašić, član
 4. Nedim Šišić, član
 5. Slobodan Svrzo, član

Dan mjesne zajednice: 19. mart.