• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Rekonstrukcija ulice Splitska od br. 49 do raskrsnice sa Radničkom ulicom
  • Tekuće održavanje ulica i trotoara
  • Rekonstrukcija javne rasvjete: Radnička ispred br 15,17,19, i 2
  • Rekonstrukcija javne rasvjete Travnička od br.1 i 4
  • Rekonstrukcija javne rasvjete Šaćira Sikirića 1-11
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Emerika Bluma 1
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Grbavička između nebodera br. 6 i ambasade Holandije–Grbavička br.4
  • Rekonstrukcija javne rasvjete uz Miljacku od mosta Olge i Suade do mosta Arsa Aevi
  • Postavljanje rukohvata sa obje strane kod stepenika i rampe za invalide–Grbavička br.6
  • Postavljanje rukohvata u ulici Zagrebačka 15
  • Nastavak rekonstrukcije prostorija MZ „Kovačići“
  • Povećanje sredstava u Budžetu (socijalna potpora)
  • Postavljanje ekološkog ostrva Grbavička kod broja 5
  • Sanacija protupožarnih hidrantskih sistema i protupožarne opreme
  • Zahtjev za postavljanje zaštitne ograde uz Miljacku
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Tekuće održavanje ulica i trotoara i oštećenja na kolovozu cca 200m2
  • Rekonstrukcija dijela trotoara Trnovska ispred br.5 – preko puta ambasade Mađarske
  • Sanacija pristupne staze Ljubljanska br.18/b
  • Pristupna staza od stepeništa iz Splitske ulice prema ulici Ljubljanska br.22,a,b, do betonskog dijela
  • Pumpe za pritisak vode–Zagrebačka br. 2,a,b,c,d
  • Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije-plato između zgrada Grbavička br.1, Grbavička br.5,a,b,c i Zanatskog centra Kovačići
  • Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije–Radnička br.19,a,b,c
  • Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije oko nebodera Grbavička br.6,6/a,8 i 8/a–do
  • Popravka slivnika oborinskih voda–Grbavička ispred br.1 do Taxi štanda
  • Popravka slivnika oborinskih voda–Splitska ispred br.17
  • Popravka slivnika oborinskih voda–Nevesinjska– Gabriele Moreno Locatelli
  • Uređenje zelene površine ispred MZ „Kovačići“
  • Obilježavanje parking mjesta ispred zgrade–Zagrebačka br.2a,b,c,d
  • Uređenje zelene površine oko zgrade-Zagrebačka br.2a,b,c,d
  • Rekonstrukcija trotoara ispred ulaza–Grbavička 2/c
  • Obilježavanje parking mjesta–oko zgrade Grbavička 2 -2/c
  • Potporni – pregradni zid Zagrebačka ulica pored ćevabdžinice „Efes“
  • Asfaltiranje pristupne staze – Ljubljanska 16/b
  • Sanacija oštećenja na saobraćajnicama na području mjesne zajednice
  • Rekonstrukcija rukohvata i stepeništa – Ljubljanska 16ab
  • Uređenje zelene površine – Grbavička br. 9
  • Uređenje zelene površine – Ljubljanska br.2/a
  • Uređenje zelene površine – Splitska – čikma br. 55,61,65
  • Uređenje zelene površine- Grbavička br.7,a, b, c
  • Zaštita okolnih objekata od devastiranog ruševnog objekta – Šaćira Sikirića do br.2
  • Pumpe za pritisak vode – Grbavička br. 7a i b, Grbavička br. 2b i c i Grbavička br. 5b

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Rekonstrukcija dijela ulice Šaćira Sikirića – raskrsnica sa I.G.Kovačića
  • Javna rasvjeta – nova rasvjeta Splitska kod br.23a, 25b, 25c i 51 čikma
  • Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Trnovska ulica raskrsnica sa Ljubljanskom ulicom
  • Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete – E. Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do Splitske
  • Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Grbavička br.6
  • Javna rasvjeta – poboljšanje javne rasvjete Grbavička br.6 i 6/a
  • Pješačka staza od mosta Ars-aevi prema Grbavici 1
  • Potporni – predradni zid Zagrebačka ulica pored čevabdžinice „Efes“
  • Radovi uređenja kombi stajališta – Ljubljanska ulica kod br.2/a
  • Asfaltiranje pristupne staze – Ljubljanska 16/b
  • Javna rasvjeta – Splitska kod br.5 – Ljubljanska br.16a,b
  • Sanacija udarnih rupa na MZ
  • Rekonstrukcija stepeništa – Zagrebačka 4/a
  • Rekonstrukcija rukohvata i stepeništa – Ljubljanska 16ab
  • Uređenje zelene površine – Grbavička br.5,a, b, c
  • Uređenje zelene površine – Grbavička br. 9
  • Uređenje zelene površine – Ljubljanska br.2/a
  • Uređenje zelene površine – Splitska – čikma br. 55,61,65
  • Asfaltiranje pješačke staze – Grbavička br.11,13 i 15
  • Uređenje zelene površine- Grbavička br.7,a, b, c
  • Zaštita okolnih objekata od devastiranog ruševnog objekta – Šaćira Sikirića do br.2
  • Pumpe za pritisak vode – Grbavička br. 7a i b, Grbavička br. 2b i c i Grbavička br. 5b

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

  • Rekonstrukcija vodovodne mreže, kanalizacione mreže, novih vodovodnih priključaka i ostale instalacije u ul. Emerika Bluma
  • Sanacija udarnih rupa na kolovozu poslije zimskog perioda
  • Rekonstrukcija ograda iznad potpornog zida ul. Ljubljanska 23A,B,C – čikma
  • Otklanjanje opasnosti i utopljavanje fasada zgrade ul. Emerika Bluma br.7-9
  • Održavanje javnih zelenih površina na više zahtjevnih lokacija ul. Nevesinjska
  • Uređenje zelene površine ul. Ljubljanska do Tranzita
  • Sadnja novih stabala i uređenje zelene površine ul. Grbavička 8 i 8A
  • Korpe za sitni otpad ul. Zagrebačka – Južna longitudinala
  • Sanacija uništenih dijelova i farbanje ograde na mostu „Ars – Aevi“
  • Novi rukohvati ul. Grbavička br. 6
  • Pumpe za pritisak vode ul. Grbavička 5B i ul. Grbavička 2C

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Sanacija dijela trotoara Ljubljanska – Nevesinjska prema Općini Centar
  • Sanacija dijela trotoara od raskrsnice sa ulicama Trnovska – Emerika Bluma do ambasade Mađarske
  • Novi rukohvati Travnička br.1
  • Rekonstrukcija dijela trotoara Ljubljanska ulica od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do zgrade Ljubljanska 18/b
  • Poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dodatnih stubova na lokacijama do mosta Ars-aevi, oko nebodera Grbavička 6,6a,8 i 8a
  • Rukohvat – zaštitna ograda u Ljubljanskoj ulici od raskrsnice sa Trnovskom ulico do Ljubljanska br.16/a
  • Sanacija stepeništa Ljubljanska br.4 i Grbavička br.6 ( ispred nebodera)
  • Sanacija trotoara Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d
  • Rekonstrukcija dijela ulice Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d (asfaltiranje, nivelisanje šahtova, postavljanje novih ivičnjaka) , Ivana Gorana Kovačića – Visočka
  • Obilježavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije Grbavička br. 6,6a,8,8a, Zagrebačka br.2,a,b,c,d, i 4,a,b,c,d, i Grbavička 2,a,b,c,d
  • Održavanje zapuštenih parcela: Emerika Bluma br.11 do raskrsnice sa Trnovskom ulicom, Ivana Gorana Kovačića br.15,17,19,21, ulica Nevesinjska granica sa Općinom Centar-djelimično , uređenje parkovske površine Zagrebačka br. 15,17,19,21, uređenje ispred zgrade Grbavička br.9 i Ljubljanska 2/a i 2/b i 4, rekonstrukcija velikih žardinjera do zgrade Grbavička br.5,a,b,c, Grbavička br.2/d – ispred ambulanta fizikalne terapije postaviti dvije klupe za odmor, zaštita rekonstruisane zelene površine Grbavička 5,a,b,c
  • Kroz hitne intervencije urađena odvodnja oborinskih voda na lokacijama radnička ispred br.21 I Splitska iza br. 53
  • Pet pumpi za pritisak vode ugrađeno na adresama – Grbavička 4/a,4/c,5,5/a,2

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Izgradnja javne rasvjete na lokacijama Splitska br.55,61,52 – Ljubljanska  22,a,b (prema novoj zgradi od cigle)
  • Poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dva stuba rasvjete Grbavička br.1-3
  • Sanacija trotoara – pješačkih staza na više lokacija: Grbavička 4/c i 5/a, Grbavička 1-3 i Grbavička 5, od mosta Ars-aevi pa do mosta H. Ćemerlića, Ljubljanska – Nevesinjska, Emerika Bluma – Trnovska, Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 18/a
  • Asfaltiranje dijela ulice Splitska  od br.16 do raskrsnice ispred ambasade Indonezije
  • Nabavka urbanog mobilijara za javne površine (više likacija)
  • Izgradnja ograde – rukohvata na trotoarima i stepeništima: Splitska 59,61,65 do Ljublanska 22a,b , Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 16/a, Emerika Bluma 5,7,9, ( ispred ulaza u zgradu), Emerika Bluma br.3
  • Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu
  • Sanacija vodovodne mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu (djelimično)
  • Održavanje javnih zelenih površina na više lokacija: Ljubljanska br.5, Grbavička br.1, Grbavička 4a,b,c, Radnička ulica – raskrsnica sa Splitskom ulicom (mali park) i zelena površina do stambenog objekta Radnička br.17
  • Nivelisanje potpornog zida radi onemogučavanja parkiranja – Grbavička do br.5,a,b,c
  • Izgradnja niša za kontejnere na dvije lokacije: Splitska 45 i Emerika Bluma do br.3

Sekretar MZ: Jasna Velagić
Adresa: Emerika Bluma br.5
tel: +387 33 665-964
mz.kovacici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

 • Grbavička neparni 1-9, parni 2-8a
 • Zagrebačka neparni 1-27, parni 2-4c i 18
 • Ljubljanska svi 1-25
 • Splitska neparni 1-67, parni 2-16
 • Trnovska neparni 1-9, parni 2-4a
 • Emerika Bluma neparni 1-27, parni 2-34
 • Radnička svi 17-31
 • Ivana Gorana Kovačića neparni 1-23, parni 2-12
 • Šaćira Sikirića svi 1-11
 • Visočka
 • Nevesinjska svi 2-14c
 • Travnička svi 1-4

Ukupno stanovnika: cca 3000
Površina: 19,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mensur Čolaković , predsjednik
 2. Lejla Ganibegović, zamjenica predsjednika
 3. Nada Mehmedbašić, član
 4. Nedim Šišić, član
 5. Slobodan Svrzo, član

Dan mjesne zajednice: 19. mart.

Share Follow