• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Nastavak projekta – izgradnja dječijeg igrališta na lokaciji parka u ulici Envera Šehovića iza br.14.
  • Sanacija trotoara Paromlinske ulice od broja 35 do broja 39.
  • Asfaltiranje trotoara na potezu od br.1 do broja 11 ulice Envera Šehovića / trotoar prema parking prostoru.
  • Rekonstrukcija pješačke staze Paromlinska ulica od broja 5 prema broju 19 /zelena površina uz dječije igralište.
  • Sanacija pješačkih staza Ložionička ulica ispred br.7, Envera Šehovića ispred brojeva 12 i 46 i Paromlinska kod brojeva 17 i 29.
  • Postavljanje fizičkih prepreka (izdignuti ivičnjaci ili žardinjere) na trotoaru u ulici Envera Šehovića ispred broja 34 /ispred pekare Malta i ćevabdžinice Mrkva.
  • Izgradnja rampe za spuštanje kontejnera sa trotoara, ispred niše u ulici Zmaja od Bosne kod broja 78.
  • Rekonstrukcija zelenog pojasa uz dopunu drvoreda /stabla lipe/ Zmaja od Bosne – desna strana od općine prema mostu na Malti.
  • Hortikulturno uređenje zelene površine gdje su posječena stable/uz vađenje korijenja/ na lokacijama ulice Envera Šehovića kod broja 24 I Paromlinske ulice kod broja 5.
  • Hortikulturno uređenje zelenog pojasa na potezu od broja 56 do broja 62 ulice Envera Šehovića.
  • Zamjena osušenih stabala duž lijeve strane Paromlinske ulice.
  • Obilježavanje- iscrtavanje parking mjesta – parking prostori između ulice Envera Šehovića i Zmaja od Bosne /ispred crkve/ i parking prostor između tzv zgrade Šibice i Hoše prodavnice.
  • Ugradnja stuba rasvjete u ulici Zmaja od Bosne kod broja 82 – prolaz između crkve i stambene zgrade.
  • Pojačanje rasvjete ili ugradnja led sijalica u novoizgrađenom parku u ulici Envera Šehovića iza br. 54.
  • Izgradnja slivne rešetke i odvoda površinskih voda u ulici Zmaja od Bosne kod broja 78- ispred ulaza saveza paraplegičara.
  • Postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije Paromlinska kod broja 25 –prelaz prema ambulanti porodične medicine.
  • Trotoari na kojima postoje rampe za invalidna lica obilježiti žutom bojom, i simbolom invalidskih kolica.
  • Sanacija tj. zaštita atomskog skloništa i nužnog izlaza u ulici Zmaja od Bosne broj 82.
  • Rekonstrukcija pješačke staze na potezu od Porezne uprave prema niši za kontejnere i od broja 17 do broja 21.
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Postavljena zaštitna ograda i posađena živa ograda u ulici Zmaja od Bosne uz obalu Miljacke
  • Realizovan projekat izgradnja tematskog parka- dječijeg sportskog igrališta na lokaciji ulice  Envera Šehovića iza broja 54
  • Postavljane žardinjere na ulazima dva parka u ulici Envera Šehovića kod brojeva 34 i 54, radi sprečavanja odvijanja saobraćaja i sigurnosti korisnika parka.
  • Postavljeni visoki ivičnjaci u ulici Zmaja od Bosne kod broja 82, u ulici Envera Šehovića od broja 17 do broja 27 i kod broja 54.
  • Saniran dio trotoara u blizini prodavnice Hoše i dio raskrsnice Ložioničke ulice sa Envera Šehovića.
  • Saniran trotoar u Paromlinskoj ulici od broja 29 do broja 31 uz postavljene visokih ivičnjaka uz pješački prelaz.
  • Zamijenjene polomljenje štafle na klupama i sanirani zaštitni stubići sa lancima
  • Ugrađena kosa automatska invalidska platforma u stambenom objektu u ulici Envera Šehovića broj 23.
  • Postavljena klupa za odmor na lokaciji ulici Envera Šehovića kod br.1
  • Postavljen zaštitni stubić na jednom od ulaza parka ulice Envera Šehovića kod broja 14
  • Dotrajali kontejneri zamijenjeni novim – niša u ulici Zmaja od Bosne kod broja 78.

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Adaptirane prostorije MZ – nastavak projekta /ugrađen laminat, rekonstruisana rasvjeta/
  • Sanirana pješačka staza i trotoar, te oboljela posječena stabla zamijenjena novim – lijeva strana ulice Zmaja od Bosne / na potezu od raskrsnice na socijalnom do kraja poslovnih objekata/
  • Uređena zelena površina i postavljeni zaštitni stubići sa lancima – na dijelu 4 transverzale  /kod pekare MM/
  • Postavljena tabla sa oznakom “zabrana uvođenja pasa” igralište ispred vrtića Aprilski cvjetovi
  • Zamijenjene polomljenje štafle na klupama
  • Postavljenje ukrasne žardinjere na spomen obilježju Malta
  • Asfaltiran trotoara i postavljeni izdignuti ivičnjaci- desna strana trotoara  ulice Envera Šehovića kod broja 1 prema ulici Zmaja od Bosne
  • Izgrađeno dječije igralište sa mobilijarom prilagođenim i za djecu sa poteškoćama u razvoju  na lokaciji parka ul. Envera Šehovića iza br. 34
  • Zasađeno 23 stabla javora na lokaciji ul. Zmaja od Bosne
  • Uređenje spomen obilježja i zamjena ploča sa imenima šehida i poginulih boraca
  • Sadnja  žive ograde na dijelu ul. Vilsonovo šetalište desna strana  na potezu između mosta na Socijalnom i mosta na Malti.

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Zamijenjen postojeći mobilijar novim urbanim rekvizitima (ljuljačke, klackalice i penjalica) ispred vrtića „Aprilski cvjetovi“ ul. Envera Šehovića kod br. 1
  • Adaptiran dio prostorija mjesne zajednice
  • Sanirane udarne rupe na području mjesne zajednice
  • Postavljeni zaštitni stubići ul. Paromlinska br. 3
  • Postavljena klupa za odmor ul. Ložionička br. 9

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Urađen Idejni projekat za izgradnju Tematskih parkova u ul. Envera Šehovića
  • Postavljeni zaštitni lanaci na postojećim stubićima na lokaciji ul.Envera Šehovića br.1 ispred vrtića “Aprilski cvjetovi”.
  • Hortikulturno uređeno Spomen obilježja ”Malta”.
  • Rekonstruisan zeleni pojas lijeve strane Paromlinske ulice na potezu od raskrsnice sa Ložioničkom ulicom prema raskrsnici 4 transferzale /zamjenjena osušena stabla, uređena zelena površina/.
  • Rekonstruisan dio parking prostora između ulica Zmaja od Bosne i Envera Šehovića naspram župnog ureda gdje se dobilo 2 parking mjesta.
  • Rekonstruisana – asfaltirana staza koja vodi od glavnog ulaza pošte ka telekomu.
  • Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Paromlinska ulica od br. 7 do 39 – nastavak projekta
  • Rekonstruisano dječije igralište ispred vrtića Rosica.
  • Postavljen svjetlosni saobraćajni znaka „Đaci na putu „ na lokaciji ulice Paromlinska – put prema OŠ Malta.
  • Postavljeni saobraćajni znakovi na ulazi u parkove objekata D1 D2 I D3 ulice Envera Šehovića /zabrana zaustavljanja i parkiranja/.
  • Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Envera Šehovića ulica od br.4 do 62 – nastavak projekta
  • Postavljene zaštitne mreže na natkrivenu nišu na lokaciji ulice Zmaja od Bosne kod br.80.
  • Izgrađene staze na lokaciji Paromlinske ulice ispred ulaza od br. 9 do br.17.
   Adaptirane prostorije mjesne zajednice /promjenjeni portali, trakaste zavjese, vrata male sale
  • Postavljen stub rasvjete ispred prostorija MZ
  • Postavljena zvučna signalizacija i taktilne ploče vođenja za kretanje slijepih i slabovidnih lica na lokaciji raskrsnica Socijalno i Malta.

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.  GODINI:

  • Saniran izdignuti pješački prelaz u Paromlinskoj ulici na putu prema OŠ Malta
  • Sanacija oko 5000 m² kolovozne površine Paromlinske ulice u dužini oko560 m od raskrsnice sa ulicom Ložionička, do nove zgrade u naselju Malta
  • Posađena stabla breze duž Paromlinske ulice
  • Postavljene korpe za otpatke na više lokacija područja MZ
  • Rekonstruisana zelena površina i rekonstruisana lijeva strana trotoara ulice Envera Šehovića sa dijelom postavljanja izdignutih ivičnjaka na potezu od taxi standa prema ulazu u Ložioničku ulicu
  • Izgrađena rasvjeta u pasažima –prolazima Paromlinske ulice između brojeva 23-27,29-33 i 35-39
  • Saniran pješčanik u dječijem igralištu vrtića Aprilski cvjetovi
  • Posađeno drveće na lokaciji ulice Envera Šehovića na potezu od broja 1 do broja 9
  • rekonstruisano zemljište sa sadnjom ukrasnog drveća na lokaciji između ulica Zmaja od Bosne i ulice Envera Šehovića
  • Posađeno 300 komada lukovica tulipana ispred spomen obilježja Malta
  • Popravka na ravnom krovu objekta kolektivnog stanovanja Paromlinska 13 – 17

Sekretar MZ: Amna Delalić
Adresa: Envera Šehovića 9
tel: +387 33 644-035
mz.malta@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Envera Šehovića 1-2
 • Envera Šehovića 2-62
 • Paromlinska 1-39
 • Ložionička 1-9
 • Zmaja od Bosne 51-97
 • Zmaja od Bosne 76-90

Ukupno stanovnika: cca 5800
Površina: 21,0 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Balić Samir, predsjednik
 2. Košarić Elma, zamjenica predsjednika
 3. Beširević Maida, član
 4. Malešić Damir, član
 5. Arnautović Šaćir, član
 6. Mahmutović Ljiljana, član
 7. Karkelja Ramiz, član

Dan mjesne zajednice 8.april

Share Follow