PLANIRANI PROJEKTI ZA  2019  GODINU:

-Nastavak projekta – izgradnja dječijeg igrališta /park u ul.Envera Šehovića /
-Obilježavanje -iscrtavanje parking mjesta između ulica Envera Šehovića i Zmaja od Bosne /parking ispred crkve/
-Obilježavanje -iscrtavanje parking mjesta parking prostor ul. Envera Šehovića od br.16 do br.32
-Postavljanje izdignutih ivičnjaka Zmaja od Bosne kod br.82
-Uklanjanje arhitektonske barijere za osobe sa invaliditetom stepenište ulaza ulice Envera Šehovića broj 5
-Zaštita atomskog skloništa i nužnog izlaza ulica Zmaja od Bosne broj 82
-Rekonstrukcija parking prostora između zgrade solidarnosti /Envera Šehovića od 17-27/ i Veterinarskog fakulteta – cca 80 m2
-Sanacija trotoara Ložionička ulica na potezu od prodavnice Hoše do raskrsnice sa Paromlinskom ulicom-cca do 20 m2
-Postavljanje saobraćajnog znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja ulaz u Ložioničku ulicu
-Uređenje parka penzionera ulica Zmaja od Bosne –vršiti će se redovni poslovi održavanja koji obuhvataju održavanje stabala i eventualnu zamjena klupa
-Obilježavanje rampi za invalidna lica
-Trotoari na kojima postoje rampe za invalidna lica obilježiti će se žutom bojom i simbolom invalidskih kolica
-U ulici Envera Šehovića kod broja 48 će se izvršiti rekonstrukcija zelene površine sa sadnjom hortikulturnih sadržaja .
-U ulici Envera Šehovića kod br.54 postaviti će se izdignuti ivičnjaci na dionici od semafora do prvog objekta i okomito na trotoar uz izmjenu regulacionog plana (proširiti planirani parking do Denija)
-Uređenje zelene površine Paromlinska ulica iza stambenog objekta /od 35 do 39/

REALIZIRANI PROJEKTI U  2018. GODINI:

-Adaptirane prostorije MZ – nastavak projekta /ugrađen laminat, rekonstruisana rasvjeta/
-Sanirana pješačka staza i trotoar, te oboljela posječena stabla zamijenjena novim – lijeva strana ulice Zmaja od Bosne / na potezu od raskrsnice na socijalnom do kraja poslovnih objekata/
-Uređena zelena površina i postavljeni zaštitni stubići sa lancima – na dijelu 4 transverzale  /kod pekare MM/
-Postavljena tabla sa oznakom “zabrana uvođenja pasa” igralište ispred vrtića Aprilski cvjetovi
-Zamijenjene polomljenje štafle na klupama
-Postavljenje ukrasne žardinjere na spomen obilježju Malta
-Asfaltiran trotoara i postavljeni izdignuti ivičnjaci- desna strana trotoara  ulice Envera Šehovića kod broja 1 prema ulici Zmaja od Bosne
-Izgrađeno dječije igralište sa mobilijarom prilagođenim i za djecu sa poteškoćama u razvoju  na lokaciji parka ul. Envera Šehovića iza br. 34
-Zasađeno 23 stabla javora na lokaciji ul. Zmaja od Bosne
– Uređenje spomen obilježja i zamjena ploča sa imenima šehida i poginulih boraca
– Sadnja  žive ograde na dijelu ul. Vilsonovo šetalište desna strana  na potezu između mosta na Socijalnom i mosta na Malti.

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Zamijenjen postojeći mobilijar novim urbanim rekvizitima (ljuljačke, klackalice i penjalica) ispred vrtića „Aprilski cvjetovi“ ul. Envera Šehovića kod br. 1
-Adaptiran dio prostorija mjesne zajednice
-Sanirane udarne rupe na području mjesne zajednice
-Postavljeni zaštitni stubići ul. Paromlinska br. 3
-Postavljena klupa za odmor ul. Ložionička br. 9

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

Urađen Idejni projekat za izgradnju Tematskih parkova u ul. Envera Šehovića
Postavljeni zaštitni lanaci na postojećim stubićima na lokaciji ul.Envera Šehovića br.1 ispred vrtića “Aprilski cvjetovi”.
Hortikulturno uređeno Spomen obilježja ”Malta”.
Rekonstruisan zeleni pojas lijeve strane Paromlinske ulice na potezu od raskrsnice sa Ložioničkom ulicom prema raskrsnici 4 transferzale /zamjenjena osušena stabla, uređena zelena površina/.
Rekonstruisan dio parking prostora između ulica Zmaja od Bosne i Envera Šehovića naspram župnog ureda gdje se dobilo 2 parking mjesta.
Rekonstruisana – asfaltirana staza koja vodi od glavnog ulaza pošte ka telekomu.
Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Paromlinska ulica od br. 7 do 39 – nastavak projekta
Rekonstruisano dječije igralište ispred vrtića Rosica.
Postavljen svjetlosni saobraćajni znaka „Đaci na putu „ na lokaciji ulice Paromlinska – put prema OŠ Malta.
Postavljeni saobraćajni znakovi na ulazi u parkove objekata D1 D2 I D3 ulice Envera Šehovića /zabrana zaustavljanja i parkiranja/.
Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Envera Šehovića ulica od br.4 do 62 – nastavak projekta
Postavljene zaštitne mreže na natkrivenu nišu na lokaciji ulice Zmaja od Bosne kod br.80.
Izgrađene staze na lokaciji Paromlinske ulice ispred ulaza od br. 9 do br.17.
Adaptirane prostorije mjesne zajednice /promjenjeni portali, trakaste zavjese, vrata male sale /
Postavljen stub rasvjete ispred prostorija MZ
Postavljena zvučna signalizacija i taktilne ploče vođenja za kretanje slijepih i slabovidnih lica na lokaciji raskrsnica Socijalno i Malta. 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.  GODINI:

-saniran izdignuti pješački prelaz u Paromlinskoj ulici na putu prema OŠ Malta
-sanacija oko 5000 m² kolovozne površine Paromlinske ulice u dužini oko560 m od raskrsnice sa ulicom Ložionička, do nove zgrade u naselju Malta
-posađena stabla breze duž Paromlinske ulice
-postavljene korpe za otpatke na više lokacija područja MZ
– rekonstruisana zelena površina i rekonstruisana lijeva strana trotoara ulice Envera Šehovića sa dijelom postavljanja izdignutih ivičnjaka na potezu od taxi standa prema ulazu u Ložioničku ulicu
-izgrađena rasvjeta u pasažima –prolazima Paromlinske ulice između brojeva 23-27,29-33 i 35-39
-saniran pješčanik u dječijem igralištu vrtića Aprilski cvjetovi
-posađeno drveće na lokaciji ulice Envera Šehovića na potezu od broja 1 do broja 9
-rekonstruisano zemljište sa sadnjom ukrasnog drveća na lokaciji između ulica Zmaja od Bosne i ulice Envera Šehovića
-posađeno 300 komada lukovica tulipana ispred spomen obilježja Malta
– popravka na ravnom krovu objekta kolektivnog stanovanja Paromlinska 13 – 17

Sekretar MZ: Amna Delalić
Adresa: Envera Šehovića 9
tel: +387 33 644-035
mz.malta@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Envera Šehovića od 1 – 27
 • Envera Šehovića od 2 – 62
 • Paromlinska od 1 – 39
 • Ložionička od 1 – 9
 • Zmaja od Bosne od 51- 97
 • Zmaja od Bosne od 76 -90

Ukupno stanovnika : 5764
Površina: 21,0 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Balić Samir, predsjednik
 2. Košarić Elma, zamjenica predsjednika
 3. Beširević Maida, član
 4. Malešić Damir, član
 5. Arnautović Šaćir, član
 6. Mahmutović Ljiljana, član
 7. Karkelja Ramiz, član

Dan mjesne zajednice 8.april