PLANIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

-Izgradnja Osnovne škole „POFALIĆI“
-Asfaltiranje ulice Reisa Fehima Spahe od broja 51 do broja 133
-Asfaltiranje Reisa Fehima Spahe od broja 130 do broja 138
-Asfaltiranje i sanacija ulice Reisa Fehima Spahe čikma od broja 10 do broja 181 i od broja 4 do broja 16
-Uređenje postojeće raskrsnice Ruđera Boškovića 420
-Izgradnja trotoara u ulici Ivanjska
-Izgradnja stepeništa u ulici Ruđera Boškovića 292 do br.300
-Izgradnja ulične rasvete u ulici Ruđera Boškovića, prema hotelu „Grand“
-Izgradnja ulične rasvete u ulici Muhameda Ridžanovića
-Saniranje štete usljed elementarne nepogode u ulici Muhameda Ridžanovića 7,9,11(potporni zid)
-Izgradnja ulične rasvjete u ulici Reisa Fehima Spahe čikma 158
-Izgradnja rukohvata u ulici Ruđera Boškovića 394-338
-Izgradnja ulične rasvjete u ulici Ruđera Boškovića 162

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Asfaltiranje dijela ulice Ruđera Boškovića,
-Sanacija udarnih rupa na cijeloj MZ,
-Povećanje sredstava penzionerima boračkoj populaciji, djeci bez oba roditelja, pomoć nezaposlenim i socijalno ugroženim kategorijama i NK Pofalićki

REALIZIRANI PROJEKTI  U 2017. GODINI:

-Izgradnja rukohvata ul. Reisa Fehima Spahe od br.59 do br.133.
-Asfaltiranje dijela ul. Reisa Fehima Spahe Čikma od 76 do br. 92.
-Sanirana javna rasvjeta.
-Čišćenje zelenih površina.
-Izvršena sanacija udarnih rupa.

REALIZIRANI PROJEKTI  U 2016. GODINI:

-Postavljena javna rasvjeta na području MZ.
-Sanacija ulice Ivanjska.
-Sanacija ulice Pofalićka.
-Uređenje pješačke staze u ulici Humska broj 222, izlaz kod Amko komerca broj 248.
-Uređenje javnih površina kod stambenih zgrada u ulici Drinska.
-Sanirane pješačke staza, sastav ulica Ivanjska i Drinska. 

REALIZIRANI PROJEKTI  U 2015. GODINI:

-Realizovan Zaključak Savjeta oko ulične rasvjete na području MZ.
-Urađeno stepenište sa rukohvatom u kraku ulice Ruđera Boškovića , kao i u kraku ulice Humska kod stambenih zgrada.
-Djelimično sanirana ulica Humska od FDS do stambenih zgrada sa trotuarom.
-Rekonstrukcija kraka ulice Humska, gdje se odvija gradski prevoz, sa trotoarom.
-Izvršeno pošumljavanje klizišta „Baždarevo“.

Sekretar MZ: Šemsa Zukanović
Adresa: Humska 18
tel: +387 33 649-190
mz.pofalici1@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Humska 1-149, 2-320
 • Muhameda Ridžanovića 1-13, 2-18
 • Orašačka 1-21, 2-10
 • Pofalička 1-51, 2-86
 • Reisa Fehima Spahe 1-165, 2-152
 • Reisa Fehima Spahe čikma 2-196
 • Ruđera Boškovića 1-167, 2-442
 • Drinska 1-13, 2-88
 • Ivanjska 1-53, 2-30
 • Krivajska 1, 2-12

Ukupno stanovnika: 5950
Površina: 91 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Radonja Himzo, predsjednik
 2. Kamberović Amel, zamjenik predsjednika
 3. Mirvić Mevludin, član
 4. Karić Jasmin, član
 5. Isović Almir, član
 6. Plakalo Mirsad, član
 7. Jakub Mutapčić, član

Dan mjesne zajednice je 16. maj.