• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Izgradnja Osnovne škole „Pofalići“
  • Rekonstrukcija ulične rasvjete na cijelom području Mjesne zajednice
  • Krpljenje udarnih rupa na cijelom području Mjesne zajednice
  • Asfaltiranje ulice Resia Fehima Spahe čikma od br.4 do br.16
  • Sanacija i asfaltiranje ulice Reisa Fehima Spahe čikma od br.10 do br. 181
  • Sanacija ulice Reisa Fehima Spahe – kuda se odvija Javni gradski prijevoz
  • Rekonstrukcija trotoara u ulici Ivanjska
  • Izgradnja stepeništa sa rukohvatima u ul. Muhameda Ridžanovića kod broja 16
  • Izgradnja stepeništa sa rukohvatima u ulici Ivanjska
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Ruđera Boškovića 134-136
  • Postavljenje rasvjetnog tijela na postojeće bandere u ulici Ruđera Boškovića od br.338-336
  • Zamjena rasvjetnih tijela na postojeće bandere u ulici Ruđera Boškovića od br.1 do br.30
  • Postavljanje rasvjetnih tijela na postojeće bandere u ul. Ruđera Boškovića br.162 i br.186
  • Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeće bandere u ulici Muhameda Ridžanovića
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI

  • Izgradnja rukohvata u ulici Ruđera Boškovića
  • Sanacija saobraćajnog ogledala u ulici Reisa Fehima Spahe
  • Sanacija saobraćajnog ogledala ulici Ruđera Boškovića
  • Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
  • Odvoz kabastog otpada
  • Održavanje zelenih površina na području Mjesne zajednice (proljetno i jesenje)
  • Krpljenje udarnih rupa na području cijele Mjesne zajednice 

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Asfaltiranje dijela ulice Ruđera Boškovića
  • Sanacija udarnih rupa na cijeloj MZ
  • Povećanje sredstava penzionerima boračkoj populaciji, djeci bez oba roditelja, pomoć nezaposlenim i socijalno ugroženim kategorijama i NK Pofalićki

  REALIZIRANI PROJEKTI  U 2017. GODINI:

  • Izgradnja rukohvata ul. Reisa Fehima Spahe od br.59 do br.133
  • Asfaltiranje dijela ul. Reisa Fehima Spahe Čikma od 76 do br. 92
  • Sanirana javna rasvjeta
  • Čišćenje zelenih površina
  • Izvršena sanacija udarnih rupa.

  REALIZIRANI PROJEKTI  U 2016. GODINI:

  • Postavljena javna rasvjeta na području MZ
  • Sanacija ulice Ivanjska
  • Sanacija ulice Pofalićka
  • Uređenje pješačke staze u ulici Humska broj 222, izlaz kod Amko komerca broj 248
  • Uređenje javnih površina kod stambenih zgrada u ulici Drinska
  • Sanirane pješačke staza, sastav ulica Ivanjska i Drinska.

  REALIZIRANI PROJEKTI  U 2015. GODINI:

  • Realizovan Zaključak Savjeta oko ulične rasvjete na području MZ
  • Urađeno stepenište sa rukohvatom u kraku ulice Ruđera Boškovića , kao i u kraku ulice Humska kod stambenih zgrada
  • Djelimično sanirana ulica Humska od FDS do stambenih zgrada sa trotuarom
  • Rekonstrukcija kraka ulice Humska, gdje se odvija gradski prevoz, sa trotoarom
  • Izvršeno pošumljavanje klizišta „Baždarevo“

Sekretar MZ: Šemsa Zukanović
Adresa: Humska 18
tel: +387 33 649-190
mz.pofalici1@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Humska od 1-149, 2-320
 • Muhameda Ridžanovića od 1-13, 2-18
 • Orašačka od 1-21, 2-10
 • Pofalička od 1-51, 2-86
 • Reisa Fehima Spahe od 1-165, 2-152
 • Reisa Fehima Spahe čikma od 2-196
 • Ruđera Boškovića od 1-167, 2-442
 • Drinska od 1-13, 2-88
 • Ivanjska od 1-53, 2-30
 • Krivajska od 1, 2-12

Ukupno stanovnika: cca 6000
Površina: 91 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Amel Kamberović, predsjednik
 2. Jakub Mutapčić, zamjenik predsjednika
 3. Almir Isović, član
 4. Mevludin Mirvić, član
 5. Mirsad Plakalo, član
 6. Himzo Radonja, član

Dan mjesne zajednice je 16. maj.

Share Follow