PLANIRANI PROJEKTI U 2019.GODINI:

-Rekonstrukcija ul. Humska od br.344 do br.670
-Izgradnja rukohvata ul. Humska od br.344 do br.670
-Asfaltiranje kraka ul. Humska do br.370 u dužini od cca 50 metara
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete do br.284 u dužini od cca 90 metara
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete do br.284 u dužini od cca 40 metara
-Rješavanje problema oborinskih voda u ul.Zahira Panjete do br.284
-Obilježavanje parking prostora ul.Humska br.630 A,B,C,D,E,F,G,J,I
-Postavljanje saobraćajnih znakova u ul.Zahira Panjete
-Postavljanje saobraćajnih znakova u ul.Humska (od Plavog granapa do Huma)
-Izdvajanje sredstava za izgradnju objekta škole u Pofalićima
-Postavljanje naziva ulica i kućnih brojeva na području MZ“Pofalići II“
-Postavljanje stuba i rasvjetnog tijela ul.Humska br.398
-Postavljanje stuba i rasvjetnog tijela ul. Zahira Panjete br.158
-Postavljanje stuba i rasvjetnog tijela ul. Zahira Panjete br.284
-Postavljanje stuba i rasvjetnog tijela ul. Hum brdo od br.13 do 19
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br.414
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br.429
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br.451
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br.590
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br.696
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Zahira Panjete br.157 A
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Zahira Panjete do br.168
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Zahira Panjete br.354
-Postavljanje oglasnih ploča u ul. Zahira Panjete: raskrsnica kod Rašmera i na spoju sa ul. Bana M.Ninoslava
-Nastavak radova na adaptaciji MZ“Pofalići II“

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018.GODINI:

-Asfaltiranje dva kraka u ul. Zahira Panjete kod br.426
-Asfaltiranje kraka u ul. Zahira Panjete do br.354
-Izgradnja pristupnog puta za džamiju, povezivanje ul. Pofalićka sa ul. Zahira Panjete
-Sanacija ambulante Pofalići
-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta škole (spoj ul.Pofalićka sa ul.Zahira Panjete do sportskog igrališta)
-Renoviranje sale za tjelesni odgoj OŠ“Pofalići“,ul. Ivanjska br.1
-Posipanje šljakom djela puta u ul. Hum brdo prema Bušću
-Riješeni imovinsko – pravni odnosi radi izgradnje ceste i asfaltiranja u ul. Hum brdo
-Postavljanje rasvjetnog tijela u ul. Humska br.388
-Izgradnja javne rasvjete ul. Zahira Panjete od br.155 do br.354
-Sanacija dijela krova i zamjena prozora na objektu MZ „Pofalići II“

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017.GODINI:

-Izgradnja ulične rasvjete na dijelovima MZ
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete od br. 418 do br.410
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete od br.396 do br.400
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete do broja 426 do 446
-Sanacija udarnih rupa – širi zahvat ul. Zahira Panjete – prema Obadu
-Sanacija dijela klizišta Hum brdo – druga faza

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016.GODINI:

-Postavljena javna rasvjeta na području MZ
-Izgradnja sportskog igrališta „Centar Orlovačka“
-Izgradnja vodovodne mreže u ulici Zahir Panjeta naselje Obad
-Asfaltiranje krakova ulica na području mjesne zajednice
-Saniranje zgrade Ambulante „Pofalići“ 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015.GODINI:

-Asfaltiran  krak ulice Zahir Panjeta i dva kraka ulice Humska /prioritet odredio Savjet MZ/.
-Urađena ulična rasvjeta na području MZ/na prijedlog Savjeta MZ/.
-Pošumljavanje lokaliteta Pak šume Hum , zona klizišta „Baždarevo“ i u ulici Zahir Panjeta ispod nizova individualnih stambenih objekata.
-Izvršena sanacija zgrade MZ „Pofalići II“.
-Urađeni rukohvati u kraku ulice Zahir Panjeta.

Sekretar MZ: Lejla Hafizović
Adresa: Humska broj 630
tel: +387 33 653-099
mz.pofalici2@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice :

  • Humska 151-451, 322-740
  • Zahira Panjete 1-167, 2-444
  • Hum brdo 1-29, 2-26

Ukupno stanovnika: 5122
Površina: 158,80 ha .

Savjet mjesne zajednice:

  1. Delić Bahrudin, predsjednik
  2. Smajić Izudin, zamjenik predsjednika
  3. Kulović Enes, član
  4. Džaka Rifet, član
  5. Gagula Sabahudin, član
  6. Tanović Ajdin, član
  7. Hoša Amila, član

Dan mjesne zajednice je 16. maj