PLANIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

-Postavljanje video nadzora na kružnom toku
-Sanacija trotoara Porodice Ribar od broja 4 do broja 10
-Sanacija dječijeg igrališta u ulici Porodice Ribar 35-37
-Završetak radova na dječijem igralištu Trg heroja (Šareni park)
-Sanacija parking prostora u ulici Džamijska 2-4-6
-Zamjena portala u MZ Trg heroja –prostor koji koriste penzioneri
-Osvjetljenje parking prostora u ulici Topal Osman Paše 12-14
-Djelimična sanacija ulice Trg heroja od broja 8 do broja 12
-Postavljanje oglasne ploče u ulici Aleja lipa 50-51

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Završena izgradnja parking prostora u ulici Topal Osman Paše 12-14
-Završena sanacija  kolovoza  u  ulici  Aleja  lipa od broja 51 do  broja 62
-Završena sanacija asfalta u  centralnom  djelu   Trga heroja od broja 23 do  broja 45
-Sanirano dječije igralište Trg heroja – Šareni park
-Postavljeni novi kontejneri na cijelom   području MZ
-Postavljeni kontejneri tzv zvona u ulici Topal Osman Paše i Trg heroja
-Sanirana i asfaltirana pješačka staza u ulici Porodice Ribar kod broja 67
-Sanirano i ograđeno dječije igralište u ulici Porodice Ribar kod broja 65-67

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Sanirana oštećenja asfalta na saobraćajnicama, pješačkim stazama i ivičnjacima
-Završena izgradnja kružnog toka Trg heroja, Porodice Ribar i Aleja lipa
-Postavljen novi asfalt na dionici Trg heroja od broja 1 do broja 11
-Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
-Izgrađena rampa sa rukohvatom za invalide ispred porodične ambulante Trg heroja
-Sanirana fasada na OŠ “Hrasno”
-Izmješten pres kontejner na pijaci u ulici Aleja lipa 51
-Izgrađen parking prostor u ulici Topal Osman paše 12-14
-Sanirana rasvjeta oko OŠ “Hrasno”

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Završena izgradnja kružnog toka
-Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
-Prijedloge prioriteta za sanaciju pješačkih staza.
-Prioriteti za održavanje cesta na području MZ.
-Pripreme za obilježavanje Dana MZ Trg heroja.
-Sanirana rasvjeta oko O.Š. Hrasno
-Sanirana i rekonstruisana javna rasvjeta u centralnom djelu Trg-a heroja
-Problematika sa kojom se susreću građani MZ vezano za održavanje zajedničkih dijelova zgrada 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Sanirana javna rasvjeta (Trg Heroja, Porodice Ribar i O.Š. Hrasno)
-Dovršena izgradnja zatvorenih niša
-Završeni radovi muzej sanacija i rekonstrukcija Trg Heroja 12.
-Izvšena sanacija uradnih rupa
-Redovno održavanje parkovskih mobilijara
-Redovno održavanje sportskih i parkovskih povšina

Sekretar MZ: Zlatan Babić
Adresa: Porodice Ribar 10
tel: +387 33 640-377
mz.trgheroja@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Trg heroja (cijela)
 • Porodice Ribar (cijela )
 • Džamijska (cijela)
 • Aleja lipa od 39 do 65 i od 40 do 66
 • Topal Osman Paše od 12 do 32
 • Zvornička  (privatne kuće ) od 29 do 55
 • Azize Šačirbegović od  1 do 13

Ukupno stanovnika: 7115
Površina: 24 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Strujić Zoran , predsjednik
 2. Hadžidamjanović Sanja, zamjenica predsjednika
 3. Avdić Samir, član
 4. Pita Zamira, član
 5. Perković Borislav , član
 6. Bahtanović Alija , član
 7. Panjeta Nurko, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.