• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Izgradnja ceste i parking prostora prema RP Hrasno i Trg heroja od broja 8 do 16
  • Sanacija pješačke staze Trg heroja kod broja 28 na pješačkoj zoni
  • Izgradnja nove pješačke staze Trg heroja od broja 30 do Šarenog parka
  • Sanacija pješačke staze Trg heroja od broja 16 do ulice Aleja lipa do broja 39 (pješačka staza se nalazi kod terena za boćanje)
  • Sanacija pješačke staze  i postavljanje četiri stuba javne rasvjete kod terena za boćanje
  • Sanacija javne rasvjete u ulici Aleja lipa od broja 39 do 48 i Porodice Ribar od broja 55 do broja 65
  • Izgradnja rampe -lift u ulici Aleja lipa 62
  • Sanacija parking prostora Topal Osman paše 12-14
  • Sanacija pješačkog prolaza – pasaža Trg heroja 41-42
  • Sanacija parking prostora Džamijska 2-4-6 (izvršiti djelomičnu sanaciju na mjestima oštećenja od prokopa i na mjestima oštećenja od korijena stabala, te obilježiti parking mjesta)
 • REALIZIRANI  PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Asfaltiranje površina u centralnom djelu Trga heroja (uklanjanje starog popucalog asfalta i postavljanje novog), dionice neboder broj 8 do 12- djelomično završeno
  • Sanacija trotoara u ulici Porodice Ribar od broja 2 do broja 10 (podizanje starog asfalta i postavljanje novog)
  • Uređenje i sanacija dječijeg igrališta Trg heroja -Šareni park

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Završena izgradnja parking prostora u ulici Topal Osman Paše 12-14
  • Završena sanacija  kolovoza  u  ulici  Aleja  lipa od broja 51 do  broja 62
  • Završena sanacija asfalta u  centralnom  djelu   Trga heroja od broja 23 do  broja 45
  • Sanirano dječije igralište Trg heroja – Šareni park
  • Postavljeni novi kontejneri na cijelom   području MZ
  • Postavljeni kontejneri tzv zvona u ulici Topal Osman Paše i Trg heroja
  • Sanirana i asfaltirana pješačka staza u ulici Porodice Ribar kod broja 67
  • Sanirano i ograđeno dječije igralište u ulici Porodice Ribar kod broja 65-67

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Sanirana oštećenja asfalta na saobraćajnicama, pješačkim stazama i ivičnjacima
  • Završena izgradnja kružnog toka Trg heroja, Porodice Ribar i Aleja lipa
  • Postavljen novi asfalt na dionici Trg heroja od broja 1 do broja 11
  • Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
  • Izgrađena rampa sa rukohvatom za invalide ispred porodične ambulante Trg heroja
  • Sanirana fasada na OŠ “Hrasno”
  • Izmješten pres kontejner na pijaci u ulici Aleja lipa 51
  • Izgrađen parking prostor u ulici Topal Osman paše 12-14
  • Sanirana rasvjeta oko OŠ “Hrasno”

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Završena izgradnja kružnog toka
  • Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
  • Prijedloge prioriteta za sanaciju pješačkih staza
  • Prioriteti za održavanje cesta na području MZ
  • Pripreme za obilježavanje Dana MZ Trg heroja
  • Sanirana rasvjeta oko O.Š. Hrasno
  • Sanirana i rekonstruisana javna rasvjeta u centralnom djelu Trg-a heroja
  • Problematika sa kojom se susreću građani MZ vezano za održavanje zajedničkih dijelova zgrada

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Sanirana javna rasvjeta (Trg Heroja, Porodice Ribar i O.Š. Hrasno)
  • Dovršena izgradnja zatvorenih niša
  • Završeni radovi muzej sanacija i rekonstrukcija Trg Heroja 12
  • Izvšena sanacija uradnih rupa
  • Redovno održavanje parkovskih mobilijara
  • Redovno održavanje sportskih i parkovskih povšina

Sekretar MZ: Zlatan Babić
Adresa: Porodice Ribar 10
tel: +387 33 640-377
mz.trgheroja@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Trg heroja neparni 1-45, parni 2-32
 • Porodice Ribar neparni 1-5, 35-99, parni 2-10
 • Džamijska neparni 1-27, parni 2-6
 • Aleja lipa svi 39-66
 • Topal Osman Paše parni 12-32
 • Zvornička  (privatne kuće ) neparni 29-55
 • Azize Šačirbegović neparni  1-13

Ukupno stanovnika: 7115
Površina: 24 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Strujić Zoran, predsjednik
 2. Pita Zamira, zamjenica predsjednika
 3. Panjeta Nurko, član
 4. Bahtanović Alija, član
 5. Perković Borislav , član
 6. Šunjić Sabina, član
 7. Šišić Džemila, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.

Share Follow