• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Asfaltiranje ulice Velešići do broja 138
  • Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 89
  • Postavljanje trotoara u ulici Velešići od broja 1 do spoja sa ulicom Isaka Samokovlije
  • Rekonstrukcija ulice Gornji Velešići od broja 43 do 69
  • Izgradnja dječijeg igrališta Muhameda ef. Pandže 9-11
  • Postavljanje izdignutih ivičnjaka u ulici Mustafe Behmena 42
  • Sanacija oštečenih saobraćajnica
  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Postavljane tabli sa brojevima na području MZ Velešići
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef. Pandže od broja 35 do 88
  • Rekonstrukcija saobraćajnice od OŠ Velešićki heroji prema plinskoj stanici
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Mustafe Behmena 42 do OŠ Velešićki heroji
  • Asfaltiranje dijela ulice Velešići od broja 64 do 74
  • Rekonstrukcija ulice Velešići od 31 do 35
  • Čišćenje i postavljanje podužnih rešetki u naselju
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Isaka Samokovlije stepenište kod igrališta
  • Rekonstrukcija trotoara Isaka Samokovlije 15 prema Hotelu Grand
  • Asfaltiranje ulice Velešići 138
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Tekuće održavanje saobraćajnica
  • Uređenje parkovskih površina
  • Rekonstrukcija saobraćajnce Muhameda ef.Pandže 407
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Velešići 35
  • Rekonstrukcija trotoara ulice Muhameda ef. Pandže 2-4, lijeva i desna strana saobraćajnice
  • Održavanje dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 89
  • Postavljanje javne rasvjete Mustafe Behmena 69
  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići prema plinskoj stanici
  • GRANT penzionera mjesni odbor Velešići
  • Sanacija saobraćajnice Mutafe Behmena 10

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Rekonstrukcija saobraćajnice u ul.Gornji Velešići 86
  • Rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Muhameda ef.Pandže (ulaz u Velešiće)
  • Postavljanje kanalizacije u ulici Isaka Samokovlije
  • Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
  • Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadležnosti KJKP „PARK“
  • Sječa i potkresivanje stabala na zelenim javnim površinama
  • Sanacija stepeništa i rukohvata

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Izgradnja Dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 99
  • Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Isaka Samokovlije
  • Rekonstrukcija saobraćajnice u Muhameda ef.Pandže 42
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići spoj sa Pofalićima
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef.Pandže 12
  • Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4
  • Rekonstrukcija ulice Gorni Velešići 107
  • Rekonstrukcija stepeništa Muhameda ef. Pandže (spomen obilježje Velešići)
  • Postavljanje natkrivene niše Mustafe Behmena 2
  • Postavljanje natkrivene niše Velešići 42
  • Postavljanje trotoara Mustafe Behmena 12
  • Postavljanje trotoara Muhameda ef. Pandže 35
  • Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
  • Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK_a
  • Sanacija stepeništa i rukohvata

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Velešići 138
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici  Gornji Velešići 115
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Muhameda ef. Pandže 407
  • Postavljanje javne rasvjete u ulici Isaka Samokovlije 7
  • Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
  • Rekonstrukcija ulice Velešići
  • Unutarnje uređenje Centra za zdravo starenje
  • Izgradnja trotoara u ulici Velešići
  • Sanacija trotoara u ulici Muhameda ef. Pandže 35
  • Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Gornji Velešići 205-175
  • Postavljanje korpi za otpatke
  • Postavljanje slivnih rešetki
  • Rekonstrukcija ulice Mustafe Behmena od broja 9 do osnovne škole Velešićki heroji
  • Sanacija udarnih rupa  na više lokaliteta
  • Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK
  • Sanacija stepeništa i rukohvata

Sekretar MZ:
Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
tel: +387 33 814-683
mz.velesici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Velešići neparni 1-75, parni 2-82, 78-186
 • Isaka Samokovlije  neparni 1-167
 • Mustafe Behmena neparni 1-73, parni 2-118
 • Muhameda ef. Pandže neparni 1-41, 407-411, parni 2-8
 • Gornji Velešići neparni 1 – 107, 285-373

Ukupno stanovnika: cca 3750
Površina. 76,6 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Hajrija Brković, predsjednica
 2. Adis Hadžihasanović, zamjenik predsjednice
 3. Almira Spahić, član
 4. Muhamed Kukan, član
 5. Branislav Kretija, član

Dan mjesne zajednice je 8. april

Share Follow