PLANIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

-Tekuće održavanje saobraćajnica
-Uređenje parkovskih površina
-Postavljanje tabli sa brojevima na području MZ Velešići
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef.Pandže 35-88
-Rekonstrukcija saobraćajnce Muhameda ef.Pandže 407
-Rekonstrukcija saobraćajnice Velešići 35
-Rekonstrukcija saobraćajnice Mustafe Behmena
-Rekonstrukcija trotoara Muhameda ef.Pandže 2-4, lijeva i desna strana saobraćajnice
-Potavljanje trotoara Muhameda ef.Pandže do spoja sa ulicom Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija trotoara pumpa El-Tarik do željezničke stanice
-Čišćenje i postavljanje podužnih rešetki
-Rekonstrukcija javne rasvjete Muhmeda ef.Pandže 4 do Centra za zdravo starenje
-Uređenje javne površine Muhameda ef.Pandže 4
-Postavljanje parkovskih klupa, Mustafe Behmena dvije lokacije
-Održavanje dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

– Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići 89
– Postavljanje javne rasvjete Mustafe Behmena 69
– Održavanje javnih zelenih površina
– Rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići prema plinskoj stanici
– GRANT penzionera mjesni odbor Velešići
– Sanacija saobraćajnice Mutafe Behmena 10

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul.Gornji Velešići 86
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Muhameda ef.Pandže (ulaz u Velešiće)
-Postavljanje kanalizacije u ulici Isaka Samokovlije
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadležnosti KJKP „PARK“
-Sječa i potkresivanje stabala na zelenim javnim površinama
-Sanacija stepeništa i rukohvata

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Izgradnja Dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 99
-Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija saobraćajnice Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija saobraćajnice u Muhameda ef.Pandže 42
-Rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići spoj sa Pofalićima
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef.Pandže 12
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4
-Rekonstrukcija ulice Gorni Velešići 107
-Rekonstrukcija stepeništa Muhameda ef. Pandže (spomen obilježje Velešići)
-Postavljanje natkrivene niše Mustafe Behmena 2
-Postavljanje natkrivene niše Velešići 42
-Postavljanje trotoara Mustafe Behmena 12
-Postavljanje trotoara Muhameda ef. Pandže 35
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK_a
-Sanacija stepeništa i rukohvata 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Postavljanje javne rasvjete u ulici Velešići 138
-Postavljanje javne rasvjete u ulici  Gornji Velešići 115
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Muhameda ef. Pandže 407
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Isaka Samokovlije 7
-Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija ulice Velešići
-Unutarnje uređenje Centra za zdravo starenje
-Izgradnja trotoara u ulici Velešići
-Sanacija trotoara u ulici Muhameda ef. Pandže  35
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Gornji Velešići 205-175
-Postavljanje korpi za otpatke
-Postavljanje slivnih rešetki
-Rekonstrukcija ulice Mustafe Behmena od broja 9 do osnovne škole Velešićki heroji
-Sanacija udarnih rupa  na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK
-Sanacija stepeništa i rukohvata

Sekretar MZ: Adnan Šurković
Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
tel: +387 33 814-683
mz.velesici@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

  • Velešići
  • Isaka Samokovlije
  • Mustafe Behmena
  • Muhameda ef. Pandže 1-41, 56-61 , 407-411, 2-8
  • Gornji velešići 1- 107, 285-373

Ukupno stanovnika: 3716
Površina. 76,6 ha

Savjet mjesne zajednice:

  1. Hajrija Brković, predsjednica
  2. Adis Hadžihasanović, zamjenik predsjednice
  3. Almira Spahić, član
  4. Muhamed Kukan, član
  5. Branislav Kretija, član

Dan mjesne zajednice je 8. april