• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Adaptacija zgrade mjesne zajednice
  • Sanacija asfaltne površine u ul. Avde Smajlovića (gornji krak)
  • Sanacija asfaltne površine u ul. Vrbaska
  • Sanacija asfaltne površine u ul. Dobojska 37-45
  • Sanacija asfaltne površine i nivelisanje šahtova u ul. Šanac
  • Sanacija asfaltne površine u ul. Novopazarska (samo glavna saobraćajnica)
  • Krpljenje udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
  • Sanacija pješačke staze i stepeništa pored Policijske akademije (Novopazarska – Put mladih muslimana)
  • Sanacija stepeništa Šanac – Put mladih muslimana
  • Postavljanje samostojeće oglasne table Šanac 25
  • Postavljanje saobraćajnog ogledala Novopazarska 1
  • Sanacija saobraćajnog ogledala Novopazarska 72v
  • Sanacija saobraćajnog ogledala Derviša Numića – Dobojska
  • Sanacija saobraćajnog ogledala Novopazarska 37
  • Rekonstrukcija rasvjete u ul. Dobojska
  • Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeću banderu Šanac 109
  • Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete u ul. Novopazarska
  • Postavljanje rasvjetnog tijela na postojeću banderu Novopazarska 73c
  • Zaštitna ograda puta Avde Smajlovića br. 1. do spoja sa Radničkom ulicom 
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Rekonstrukcija asfaltne površine u ul. Avde Smajlovića od br. 2 do Radničke ul.
  • Sanacija stepeništa Samoborska – Vrbaska
  • Izgradnja parka i dječijeg igrališta (Dobojska 3-25)
  • Sanacija saobraćajnog ogledala Novopazarska 72v
  • Sanacija saobraćajnog ogledala Derviša Numića – Dobojska
  • Postavljanje saobraćajnog ogledala Teočačka 27
  • Postavljanje saobraćajnog ogledala Novopazarska 42d
  • Postavljanje rukohvata u ul. Prozorska 8-14
  • Sanacija klupa za sjedenje Derviša Numića 68
  • Postavljanje klupe za sjedenje Derviša Numića 56
  • Krpljenje udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
  • Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
  • Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
  • Odvoz kabastog otpada

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Adaptacija zgrade mjesne zajednice
  • Rekonstrukcija ul. Derviša Numića sa zamjenom vodovodnih cijevi ul.Zagrebačka i ul.Put Mladih Muslimana
  • Zamjena zaštitne ograde puta ul.Avde Smajlovića od br.1 do spoja sa ul.Radničkom (dio urađen)
  • Asfaltiranje dijela ul.Vrbaske
  • Sanacija stepeništa ul.Avde Smajlovića br.25
  • Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul.Husinjska br.55 do br.59
  • Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul. Dobojska br.1 do br.3, ul.Derviša Numića 56
  • Postavljanje saobraćajnog ogledala ul. Novopazarska br.1
  • Postavljanje saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Dobojska
  • Zamjena saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Somborska
  • Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
  • Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
  • Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
  • Odvoz kabastog otpada

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Postavljanje oglasne table ul.Avde Smajlovića
  • Zamjena rukohvata ul.Teočačka
  • Postavljanje rukohvata na dijelu ul.Prozorska
  • Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
  • Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
  • Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
  • Odvoz kabastog otpada

  REALIZIRANI PROJEKTI U  2016. GODINI:

  • Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 3)
  • Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 13)
  • Niša za kontejnere (Derviša Numića 70)
  • Niša za kontejnere (Novopazarska 12)
  • Postavljanje saobraćajnih znakova u ul. Vrbaska i Husinjska
  • Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
  • Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
  • Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
  • Odvoz kabastog otpada

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Rekonstrukcija Banjalučke ulice
  • Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na raskrsnici Somob.-D.N.-Dobojska-A.Smajlovića
  • Sanacija Bledske ulice 1-10
  • Asfaltiranje Husinjska 57
  • Postavljanje rasvjetnog tijela na banderu Šanac 42
  • Sanacija stepeništa Avde Smajlovića 17

Sekretar MZ: Emir Bihorac
Adresa: Derviša Numića 70
tel: +387 33 522-933
mz.vraca@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Banjalučka neparni 01-25, parni 02-18
 • Bledska svi 01-09
 • Derviša Numića neparni 07-85, parni 32-86
 • Pavla Lukača neparni 01-33, parni 02-56
 • Dobojska neparni 01-57, parni 02-50
 • Avde Smajlovića neparni 01-37, parni 02-06
 • Vrbaska svi 01-37
 • Prozorska neparni 01-21, parni 02-16
 • Samoborska neparni 01-23, parni 02-10
 • Husinjska neparni 01-59, parni 02-30
 • Novopazarska neparni 01-89, parni 02-72
 • Teočačka neparni 01-69, parni 02-98
 • Šanac neparni 01-141, parni 02-90

Ukupno stanovnika: cca 2900
Površina: 62,2 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mirsad Krvavac, predsjednik savjeta
 2. Tarik Bahto, zamjenik predsjednika
 3. Sanela Kaljić, član
 4. Kemal Divjan, član
 5. Desa Petrovski, član

Dan mjesne zajednice je 19. mart.

Share Follow