PLANIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

-Rekonstrukcija asfaltne površine u ul. Avde Smajlovića od br. 2 do Radničke ul.
-Rekonstrukcija asfaltne površine u ul. Dobojska 37-45
-Asfaltiranje većih površina kroz tekuće održavanje u ul. Avde Smajlovića (gornji krak)
-Zamjena zaštitne ograde puta ul. Avde Smajlovića od br.1 do spoja sa ul.Radničkom
-Sanacija pješačke staze i stepeništa Novopazarska – Put mladih muslimana
-Sanacija stepeništa Šanac – Put mladih muslimana
-Sanacija stepeništa Samoborska – Vrbaska
-Rekonstrukcija trotoara u ul. Teočačka od raskrsnice sa ulicom Derviša Numića do br. 1.
-Izgradnja parka i dječijeg igrališta (Dobojska 3-25)
-Postavljanje saobraćajnog ogledala Novopazarska br. 1.
-Sanacija saobraćajnog ogledala Novopazarska 72v
-Sanacija saobraćajnog ogledala Derviša Numića – Dobojska
-Postavljanje saobraćajnog ogledala Teočačka 27
-Postavljanje saobraćajnog ogledala Novopazarska 42d
-Postavljanje samostojeće oglasne table Šanac 25
-Rekonstrukcija rasvjete u ul. Dobojska
-Postavljanje rukohvata u ul. Prozorska 8-14
-Sanacija klupa za sjedenje Derviša Numića 68
-Postavljanje klupe za sjedenje Derviša Numića 56
-Krpljenje udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
-Postavljanje javne rasvjete na postojeću banderu Šanac 109

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Adaptacija zgrade mjesne zajednice;
-Rekonstrukcija ul. Derviša Numića sa zamjenom vodovodnih cijevi ul.Zagrebačka i ul.Put Mladih Muslimana
-Zamjena zaštitne ograde puta ul.Avde Smajlovića od br.1 do spoja sa ul.Radničkom (dio urađen)
-Asfaltiranje dijela ul.Vrbaske
-Sanacija stepeništa ul.Avde Smajlovića br.25
-Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul.Husinjska br.55 do br.59
-Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul. Dobojska br.1 do br.3, ul.Derviša Numića 56
-Postavljanje saobraćajnog ogledala ul. Novopazarska br.1
-Postavljanje saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Dobojska
-Zamjena saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Somborska
-Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
-Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
-Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
-Odvoz kabastog otpada

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Postavljanje oglasne table ul.Avde Smajlovića
-Zamjena rukohvata ul.Teočačka
-Postavljanje rukohvata na dijelu ul.Prozorska
-Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
-Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
-Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
-Odvoz kabastog otpada

REALIZIRANI PROJEKTI U  2016. GODINI:

– Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 3)
– Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 13);
– Niša za kontejnere (Derviša Numića 70);
– Niša za kontejnere (Novopazarska 12);
– Postavljanje saobraćajnih znakova u ul. Vrbaska i Husinjska;
– Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice;
– Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period;
– Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje);
– Odvoz kabastog otpada; 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

– Rekonstrukcija Banjalučke ulice
– Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na raskrsnici Somob.-D.N.-Dobojska-A.Smajlovića
– Sanacija Bledske ulice 1-10
– Asfaltiranje Husinjska 57
– Postavljanje rasvjetnog tijela na banderu Šanac 42
– Sanacija stepeništa Avde Smajlovića 17.

Sekretar MZ: Emir Bihorac
Adresa: Derviša Numića 70
tel: +387 33 522-933
mz.vraca@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Banjalučka 01-25, 02-18
 • Bledska 01-09, 02-08
 • Derviša Numića 07-85, 32-86
 • Pavla Lukača 01-33, 02-56
 • Dobojska 01-57, 02-50
 • Avde Smajlovića 01-37, 02-06
 • Vrbaska 01-37, 02-36
 • Prozorska 01-21, 02-16
 • Samoborska 01-23, 02-10
 • Husinjska 01-59, 02-30
 • Novopazarska 01-89, 02-72
 • Teočačka 01-69, 02-98
 • Šanac 01-141, 02-90

Ukupno stanovnika: 2891
Površina: 62,2 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Mirsad Krvavac, predsjednik savjeta
 2. Tarik Bahto, zamjenik predsjednika
 3. Šefko Tatlić, član
 4. Kemal Divjan, član
 5. Desa Petrovski, član

Dan mjesne zajednice je 19. mart.