PLANIRANI PROJEKTI ZA 2019. GODINU:

1.Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara
-prostor oko nebodera  sa ugradnjom uzdignutih ivičnjaka u Ul. Kolodvorska do br. 13 (neboder) -djelomično odobreno;
-pješačka staza u Ul.Vilsonovo šetalište od hotela „Bristol“ do raskrsnice  na mostu Topal Osman paše (djelomično odobreno);
-trotoar u Ul. Zmaja od Bosne 34-40;
-trotoar u ul. Hamdije Čemerlića 31-37 (djelomično odobreno);
-obilježavanje parkinga- nastavak radova;
-izgradnja  pristupne rampe za invalide u Ul. Hamdije Čemerlića do br.17.

2.Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta

-osvjetljavanje dječijeg igrališta u Ul. Zmaja od Bosne br. 66-70;
-izrada idejno-projektne dokumentacije za izgradnju fontane ili drugog sadržaja u parku „Nacionalnih manjina“ u Ul. Zmaja od Bosne do br. 40;
-uređenje parkovske površine sa pratećim mobilijarom za djecu, zamjena dotrajalih parkovskih klupa, sadnja cvijeća i ukrasnog patuljastog drveća u ul. Hamdije Čemerlića između stambenih zgrada br.1-17;

3.Osposobljavanje hidrantske mreže i nabavka PP aparata:
-zgrada kolektivnog stanovanja neboderi u Ul. Kolodvorska broj: 3, 7, 11 i 13.

4.Ostalo:
-postavljanje željezne ograde u ul. Kolodvorska do br. 3 (kod ulaza u podzemne garaže);
-adaptacija prostorija MZ (nastavak radova).

REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

 1. Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta

-Izvršena je rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Zmaja od Bosne ispred zgrade broj 66-70. Pored toga navedeno igralište je ograđeno;
-U ulici Zmaja od Bosne iza zgrade broj 18-32 izvađena je stara živa ograda,  a posađena su nova stabla;
-Uređena je zelena površina sa bočne strane nebodera prema Kampusu u ulici Hamdije Čemerlića do broja 37. Na navedenoj površini postavljena je i jedna klupa;
-Izvršeno je uređenje zelene površine u ulici Zmaja od Bosne iza zgrade broj 66-70. Predmetnu površinu su stanari samoinicijativno ogradili i zasadili, a potom prestali održavati. Po dobijanju saglasnosti od stanara izvršena je sječa određenih vrsta drveća i ukrasnog grmlja;
-U okviru tekućeg održavanja parkovskih površina i dječijih igrališta izvršena je sanacija klupa, oštećenog mobilijara, gumene podloge, okresivanje stabala i ukrasnog grmlja, sadnja sezonskog cvijeća i sl.

 1. Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara

-Sanacija pješačke staze izvršena je u Ložioničkoj ulici od raskrsnice „Hitna“ do ulice Džavida Haverića;
-U ulici Ložionička izvršena je sanacija udarnih rupa;
-Sanirani su skoro svi prokopi nakon izvođenja radova; Izvršeno je djelomično pročepljenje slivnika, kao i zatvaranje oštećenih šahtova;
-Biciklistička staza je urađena u ulici Zmaja od Bosne u dijelu između  raskrsnica „Pofalići“ i „Socijalno“, (suinvestitori u projektu Grad Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo);
-Na raskrsnici „Pofalići“ i pješačkim prelazima postavljena je zvučna saobraćajna signalizacija za slijepa i slabovidna lica, kao i taktilne linije, uključujući i stajališta javnog gradskog prijevoza;
-Postavljena je djelimično vertikalna signalizacija u Kolodvorskoj ulici,  te obilježavanje parkinga (preko puta Hitne pomoći i ispred zgrade broj 13).

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta ul. Vilsonovo šetalište ispred Treće gimnazije
-Uređenje parkovske površine na potezu od raskrsnice „Pofalići“ do autobuskog stajališta ul. Hamdije Čemerlića
-Uređenje parkovske površine ul. Zmaja od Bosne
-Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn izvršeno je asfaltiranje platoa i prilaza školi
-Izvedeni su radovi na sanaciji dva postojeća pješačka mosta: „Ars Aevi“ i most kod hotela „Bristol“;
-Ugradnja izdignutih ivičnjaka ispred nebodera ul. Kolodvorska br.11
-Sanacija trotoara sa ugradnjom uzdignutih ivičnjaka ul. Zmaja od Bosne do br.64 kod skretanja iz ul.Kolodvorska do br.13
-Postavljanje vertikalne signalizacije ul. Kolodvorska br. 1-13
-Sanacija prokopa nakon izvođenja radova, kao i zatvaranje oštećenih šahtova
-Postavljanje zvučne saobraćajne signalizacije i taktilnih linija vođenja za slijepa i slabovidna lica na raskrsnici ul. Zmaja od Bosne i ul. Hamdije Čemerlića.
-Nužna opravka na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja ul.Hamdije Čemerlića br.11, Hamdije Čemerlića br.33, Hamdije Čemerlića br. 35 i ul. Zmaja od Bosne br. 41, kao i ul.Kolodvorska br.8.
-Izvedeni su radovi na rušenju započetog objekta uz fiskulturnu salu Srednje ekonomske škole u ul. Vilsonovo šetalište
-Javna česma sa svim pratećim elementima izgrađena je u ul. Vilsonovo šetalište kod mosta Topal Osman paše
-Rušenje oštećenog i izgradnja novog zida uz park ul. Zmaja od Bosne do br.64
-Opremljeno postojeće stajalište za autobuski i kombi saobraćaj ul. Hamdije Čemerlića u blizini zgrade Energoinvest

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Uređenje parkovske površine i izgradnja dječijih igrališta
-Izgradnja dječijeg igrališta i prostora za odmor i rekreaciju na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne.
-Izgradnja pješačkih staza i sanacija trotoara
-Izgrađen dio pješačke staze na dijelu priključnog puta na glavnu saobraćajnicu u Ul.Hamdije Čemerlića do br.19 i
-Sanacija trotoara u Kolodvorskoj br.3 (postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje).
-Sanacija asfalta na saobraćajnicama u Ul. Zmaja od Bosne do br. 35 kod Prirodno-matematičkog fakulteta
-Obilježavanje biciklističke staze
-Obilježavanje biciklističke staze u ulici Hamdije Čemerlića, duž obje strane II Transverzale na potezu od zgrade Energoinvesta do raskrsnice sa ulicom Vilsonovo šetalište.
-Obilježavanje parking mjesta: dio Ul. Hamdije Čemerlića i dio ul.Zmaja od Bosne 18-32.
-Sanacija prokopa: u Ul. Hamdije Čemerlića na parkingu na potezu Domod-Hypo banka
-Sanacija udarnih rupa na pješačkoj stazi kod raskrsnice ulica Vilsonovo šetalište- Hamdije Čemerlića.
-Sanacija ulične rasvjete u Ul. Hamdije Čemerlića br.31-37(ispred nebodera)
-Uklanjanje fontane u parku „Nacionalnih manjina” uz saglasnost investitora – Gradske uprave
-Održavanje i opremanje prostora mjesne zajednice 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

-Sanacija asfalta na  saobraćajnicama u dijelu ulica: prilazni put ispred stambenih zgrada  broj: 60-64 i 66-70 u ul. Zmaja od Bosne, prilazni put s glavne saobraćajnice do Srednje škole za drvni dizajn u ul. Zmaja od Bosne do br.35, pješačka i biciklistička staza od mosta kod“Elektroprivrede“ do raskrsnice „Socijalno“, dio prilaznog puta kod ulaza u kampus u ul.Hamdije Čemerlića do br. 37 i krpljenje udarnih rupa na cijelom području;
-Čišćenje dijela Kampusa kod stambenih zgrada u ul. Hamdije Čemerlića br. 1-37(prikupljanje i odvoz dijela otpada, uklanjanje divljeg rastinja i  samoniklih stabala);
-U ulici Hamdije Čemerlića na potezu KJKP „VIK“ -„Energoinvest“ uz pješačku stazu izvršeno je uklanjanje divljeg rastinja i čišćenje dužinom  pješačke staze do „Komet“ d.d, te  u ul. Put života (kod stambene zgrade u ul. Džavida Haverića 9-15);
-Uređenje  i održavanje zelenih površina i parkova košenje trave, okresivanje i sječa stabala,  opravka  klupa i zaštitnih  stubića, postavljanje metalnih korpi za odlaganje sitnog otpada u ulici Zmaja od Bosne i korpi za odlaganje psećeg izmeta u Vilsonovom šetalištu, sadnja novih stabala i ulicama Put života, Kolodvorska i Vilsonovo šetalište;
-Opravka i održavanje mobilijara u dječijim igralištima, sprava za razgibavanje i česme u Vilsonovom šetalištu;
-Pretvoren je dio zelene površine u parking prostor uz ogradu kod ulaza u Kampus,H.Čemerlića do br. 37
-Adaptirane su  prostorije MZ (nova bravarija i krečenje);
-Izvršene su nužne popravke na fasadi zgrade u ul. Zmaja od Bosne br. 41;
-Nabavljene su  i instalirane dvije nadzorne kamere i to na lokacijama: most kod „Elektroprivrede“  i raskrsnica „Put života“ (kod „Energoinvesta“);
-Iscrtana je  horizontalna saobraćajna signalizacija na prostoru ispred natkrivenih niša u ulici Hamdije Čemerlića do br. 9, te izvršena sanacija vertikalne saobraćajne signalizacije u ulici Kolodvorska (oštećenja saobraćajnih znakova).
-Učešće u drugim aktivnostima  i projektima od interesa za mjesnu zajednicu (pitanja: fontane, saobraćaja u mirovanju, pasa lutalica, problemi u nadležnosti inspekcije, razmatranje svih pitanja prezentovanih na Zborovima građana uz prethodno razmatranje na sjednicama Savjeta i sl.)

Sekretar MZ: Fadila Bostandžić
Adresa: Zmaja od Bosne 40
tel: +387 33 648-113
mz.zeljeznicka@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Zmaja od Bosne – parni br. 10-70, neparni br. 5-49
 • Hamdije Čemerlića – parni br. 2, neparni br. 1-37
 • Kolodvorska – parni br. 2-14, neparni br: 1-13
 • Džavida Haverića – parni br. 2-4, neparni br: 1-15
 • Šibenska – parni br. 2, neparni br. 1-5
 • Fra Filipa Lastrića – parni br. 2-4, neparni br. 5
 • Vilsonovo šetalište – brojevi 8-15
 • Roberta C. Frasurea – br. 1

Ukupno stanovnika: 3111
Površina: 88 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Ključić Omer, predsjednik
 2. Sejdić Hajrudin, zamjenik predsjednika
 3. Atlagić Milan član
 4. Kurt Aziz, član
 5. Babić Jozo, član

Dan mjesne zajednice je 8. maj.