• PLANIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI
 • REALIZIRANI PROJEKTI
  • Reparacija oštećenih klupa u dva dječija igrališta i parkovskim površinama kod raskrsnice „Pofalići“ uz glavnu saobraćajnicu ulica Zmaja od Bosne do TC „Šentada” i Hamdije Čemerlića;
  • Reparacija oštećenih klupa dužinom šetnice (obostrano) i u zatvorenom dječijem igralištu u ulici Vilsonovo šetalište;
  • Sanacija trotoara na parkingu ulica Kolodvorska 5-7-9;
  • Sanacija trotoara sa ugradnjom izdignutih ivičnjaka u ulici Hamdije Čemerlića do br. 19 (kod ulaza u podzemne garaže);
  • Sanacija trotoara u ulici Hamdije Čemerlića 19-27;
  • Ugradnja izdignutih ivičnjaka, stubića ili polulopti na trotoaru oko stambene zgrade u ulici. Zmaja od Bosne br. 60-64;
  • Nivelacija ulegnuća asfalta na pristupnom putu ispred zgrade u ulici Zmaja od Bosne br. 62-64;
  • Obilježavanje-osvježavanje parking mjesta na parkinzima koji su rađeni 2018 godine, horizontalne signalizacije i ocrtavanje „zabrane parkiranja“ ispred ulaza u zgrade-haustore i smetljrnike prethodnih godina;
  • Sanacija zaštitnih metalnih stubića u ulici Zmaja od Bosne do br. 40;
  • Sanacija asfalta na parkingu u ulici Kolodvorska 5-7-9;
  • Osvjetljavanje pasaža u ulici Kolodvorska do br. 7 (izrada projektne dokumentacije);
  • Asfaltiranje pješačke staze u ulici Vilsonovo šetalište od Ekonomske škole do Elektroprivrede;
  • Ugradnja izdignutih ivičnjaka u ulici Kolodvorska od nebodera br. 13 do br. 11-TC Šentada.
 • REALIZIRANI PROJEKTI U 2019. GODINI:

  • Sanacija prostora i trotoara sa ugradnjom uzdignutih ivičnjaka u ulici Kolodvorska do br. 13;
  • Sanacija pješačke staze u ul.Vilsonovo šetalište na potezu hotel „Bristol“- raskrsnica sa ul. Topal Osman paše;
  • Sanacija trotoara u ulici Zmaja od Bosne 34-40;
  • Sanacija trotoara u ulici Hamdije Čemerlića 31-37;
  • Obilježavanje parkinga u ulici Kolodvorska br. 5-7-9;
  • Izgradnja pristupne rampe za invalide u ulici Hamdije Čemerlića br.13;
  • Sanacija javne rasvjete u ulici Džavida Haverića;
  • Osvjetljavanje dječijeg igrališta u ulici Zmaja od Bosne br. 66-70;
  • U okviru tekućeg održavanja parkovskih površina i dječijih igrališta izvršena je sanacija oštećenog mobilijara, gumene podloge, okresivanje stabala i ukrasnog grmlja, sadnja sezonskog cvijeća i sl.
  • Izrada idejno-projektne dokumentacije za izgradnju fontane ili dr. sadržaja u parku „Nacionalnih manjina“ u ulici Zmaja od Bosne do br. 40;
  • Uređenje parkovske površine sa pratećim mobilijarom između stambenih zgrada u ulici Hamdije Čemerlića br.1-17;
  • Postavljanje željezne ograde u ulici Kolodvorska do br. 3 (kod ulaza u podzemne garaže);
  • Adaptacija prostorija MZ (dio radova)

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

  • Izvršena je rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Zmaja od Bosne ispred zgrade broj 66-70. Pored toga navedeno igralište je ograđeno
  • U ulici Zmaja od Bosne iza zgrade broj 18-32 izvađena je stara živa ograda,  a posađena su nova stabla
  • Uređena je zelena površina sa bočne strane nebodera prema Kampusu u ulici Hamdije Čemerlića do broja 37. Na navedenoj površini postavljena je i jedna klupa
  • Izvršeno je uređenje zelene površine u ulici Zmaja od Bosne iza zgrade broj 66-70. Predmetnu površinu su stanari samoinicijativno ogradili i zasadili, a potom prestali održavati. Po dobijanju saglasnosti od stanara izvršena je sječa određenih vrsta drveća i ukrasnog grmlja
  • U okviru tekućeg održavanja parkovskih površina i dječijih igrališta izvršena je sanacija klupa, oštećenog mobilijara, gumene podloge, okresivanje stabala i ukrasnog grmlja, sadnja sezonskog cvijeća i sl.
  • Sanacija pješačke staze izvršena je u Ložioničkoj ulici od raskrsnice „Hitna“ do ulice Džavida Haverića
  • U ulici Ložionička izvršena je sanacija udarnih rupa
  • Sanirani su skoro svi prokopi nakon izvođenja radova; Izvršeno je djelomično pročepljenje slivnika, kao i zatvaranje oštećenih šahtova
  • Biciklistička staza je urađena u ulici Zmaja od Bosne u dijelu između  raskrsnica „Pofalići“ i „Socijalno“, (suinvestitori u projektu Grad Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo)
  • Na raskrsnici „Pofalići“ i pješačkim prelazima postavljena je zvučna saobraćajna signalizacija za slijepa i slabovidna lica, kao i taktilne linije, uključujući i stajališta javnog gradskog prijevoza
  • Postavljena je djelimično vertikalna signalizacija u Kolodvorskoj ulici,  te obilježavanje parkinga (preko puta Hitne pomoći i ispred zgrade broj 13)

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

  • Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta ul. Vilsonovo šetalište ispred Treće gimnazije
  • Uređenje parkovske površine na potezu od raskrsnice „Pofalići“ do autobuskog stajališta ul. Hamdije Čemerlića
  • Uređenje parkovske površine ul. Zmaja od Bosne
  • Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn izvršeno je asfaltiranje platoa i prilaza školi
  • Izvedeni su radovi na sanaciji dva postojeća pješačka mosta: „Ars Aevi“ i most kod hotela „Bristol“
  • Ugradnja izdignutih ivičnjaka ispred nebodera ul. Kolodvorska br.11
  • Sanacija trotoara sa ugradnjom uzdignutih ivičnjaka ul. Zmaja od Bosne do br.64 kod skretanja iz ul.Kolodvorska do br.13
  • Postavljanje vertikalne signalizacije ul. Kolodvorska br. 1-13
  • Sanacija prokopa nakon izvođenja radova, kao i zatvaranje oštećenih šahtova
  • Postavljanje zvučne saobraćajne signalizacije i taktilnih linija vođenja za slijepa i slabovidna lica na raskrsnici ul. Zmaja od Bosne i ul. Hamdije Čemerlića
  • Nužna opravka na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja ul.Hamdije Čemerlića br.11, Hamdije Čemerlića br.33, Hamdije Čemerlića br. 35 i ul. Zmaja od Bosne br. 41, kao i ul.Kolodvorska br.8
  • Izvedeni su radovi na rušenju započetog objekta uz fiskulturnu salu Srednje ekonomske škole u ul. Vilsonovo šetalište
  • Javna česma sa svim pratećim elementima izgrađena je u ul. Vilsonovo šetalište kod mosta Topal Osman paše
  • Rušenje oštećenog i izgradnja novog zida uz park ul. Zmaja od Bosne do br.64
  • Opremljeno postojeće stajalište za autobuski i kombi saobraćaj ul. Hamdije Čemerlića u blizini zgrade Energoinvest

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

  • Uređenje parkovske površine i izgradnja dječijih igrališta
  • Izgradnja dječijeg igrališta i prostora za odmor i rekreaciju na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne
  • Izgradnja pješačkih staza i sanacija trotoara
  • Izgrađen dio pješačke staze na dijelu priključnog puta na glavnu saobraćajnicu u Ul.Hamdije Čemerlića do br.19
  • Sanacija trotoara u Kolodvorskoj br.3 (postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje)
  • Sanacija asfalta na saobraćajnicama u Ul. Zmaja od Bosne do br. 35 kod Prirodno-matematičkog fakulteta
  • Obilježavanje biciklističke staze
  • Obilježavanje biciklističke staze u ulici Hamdije Čemerlića, duž obje strane II Transverzale na potezu od zgrade Energoinvesta do raskrsnice sa ulicom Vilsonovo šetalište
  • Obilježavanje parking mjesta: dio Ul. Hamdije Čemerlića i dio ul.Zmaja od Bosne 18-32
  • Sanacija prokopa: u Ul. Hamdije Čemerlića na parkingu na potezu Domod-Hypo banka
  • Sanacija udarnih rupa na pješačkoj stazi kod raskrsnice ulica Vilsonovo šetalište- Hamdije Čemerlića
  • Sanacija ulične rasvjete u Ul. Hamdije Čemerlića br.31-37(ispred nebodera)
  • Uklanjanje fontane u parku „Nacionalnih manjina” uz saglasnost investitora – Gradske uprave
  • Održavanje i opremanje prostora mjesne zajednice

  REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI:

  • Sanacija asfalta na  saobraćajnicama u dijelu ulica: prilazni put ispred stambenih zgrada  broj: 60-64 i 66-70 u ul. Zmaja od Bosne, prilazni put s glavne saobraćajnice do Srednje škole za drvni dizajn u ul. Zmaja od Bosne do br.35, pješačka i biciklistička staza od mosta kod“Elektroprivrede“ do raskrsnice „Socijalno“, dio prilaznog puta kod ulaza u kampus u ul.Hamdije Čemerlića do br. 37 i krpljenje udarnih rupa na cijelom području
  • Čišćenje dijela Kampusa kod stambenih zgrada u ul. Hamdije Čemerlića br. 1-37(prikupljanje i odvoz dijela otpada, uklanjanje divljeg rastinja i  samoniklih stabala)
  • U ulici Hamdije Čemerlića na potezu KJKP „VIK“ -„Energoinvest“ uz pješačku stazu izvršeno je uklanjanje divljeg rastinja i čišćenje dužinom  pješačke staze do „Komet“ d.d, te  u ul. Put života (kod stambene zgrade u ul. Džavida Haverića 9-15)
  • Uređenje  i održavanje zelenih površina i parkova košenje trave, okresivanje i sječa stabala,  opravka  klupa i zaštitnih  stubića, postavljanje metalnih korpi za odlaganje sitnog otpada u ulici Zmaja od Bosne i korpi za odlaganje psećeg izmeta u Vilsonovom šetalištu, sadnja novih stabala i ulicama Put života, Kolodvorska i Vilsonovo šetalište
  • Opravka i održavanje mobilijara u dječijim igralištima, sprava za razgibavanje i česme u Vilsonovom šetalištu
  • Pretvoren je dio zelene površine u parking prostor uz ogradu kod ulaza u Kampus,H.Čemerlića do br. 37
  • Adaptirane su  prostorije MZ (nova bravarija i krečenje)
  • Izvršene su nužne popravke na fasadi zgrade u ul. Zmaja od Bosne br. 41
  • Nabavljene su  i instalirane dvije nadzorne kamere i to na lokacijama: most kod „Elektroprivrede“  i raskrsnica „Put života“ (kod „Energoinvesta“)
  • Iscrtana je  horizontalna saobraćajna signalizacija na prostoru ispred natkrivenih niša u ulici Hamdije Čemerlića do br. 9, te izvršena sanacija vertikalne saobraćajne signalizacije u ulici Kolodvorska (oštećenja saobraćajnih znakova)
  • Učešće u drugim aktivnostima  i projektima od interesa za mjesnu zajednicu (pitanja: fontane, saobraćaja u mirovanju, pasa lutalica, problemi u nadležnosti inspekcije, razmatranje svih pitanja prezentovanih na Zborovima građana uz prethodno razmatranje na sjednicama Savjeta i sl.)

Sekretar MZ: Fadila Bostandžić
Adresa: Zmaja od Bosne 40
tel: +387 33 648-113
mz.zeljeznicka@novosarajevo.ba

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

 • Zmaja od Bosne  parni od 10-70, neparni od 5-49
 • Hamdije Čemerlića  parni od 2, neparni od 1-37
 • Kolodvorska svi 1-14
 • Džavida Haverića  parni od 2-4, neparni od 1-15
 • Šibenska  parni od 2, neparni od 1-5
 • Fra Filipa Lastrića  parni od 2-4
 • Vilsonovo šetalište svi 8-15
 • Roberta C. Frasurea 1
 • Put života 1

Ukupno stanovnika: cca 3200
Površina: 88 ha

Savjet mjesne zajednice:

 1. Omer Ključić, predsjednik
 2. Hajrudin Sejdić, zamjenik predsjednika
 3. Milan Atlagić, član
 4. Aziz Kurt, član
 5. Avdo Zubača, član

Dan mjesne zajednice je 8. maj.

Share Follow