Kontinuiran angažman protivpožarne jedinice Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo na čišćenju i pranju ulica

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), kontinuirano se radi na čišćenju i pranju ulica na području Općine Novo Sarajevo. Po nalogu komandanta Štaba Civine zaštite općinskog načelnika Nedžada Koldže, ove aktivnosti izvode se s ciljem poboljšanja higijensko-epidemiološke situacije. Na ovim poslovima angažirana je protivpožarna jedinica Štaba civilne zaštite Općine […]

Postavljen kontejner za trijažu pacijenata ispred Doma zdravlja Novo Sarajevo

Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo na čelu sa komandantom općinskim načelnikom Nedžadom Koldžom, s ciljem da se spriječi širenje korona virusa i poveća stepen zdravstvene zaštite stanovništva obezbijedio je kontejner za trijažu pacijenta koji je postavljen ispred Doma zdravlja Novo Sarajevo. “S obzirom da je Dom zdravlja Novo Sarajevo dio organizacione strukture općinskog Štaba civilne zaštite i […]

Općinski načelnik Nedžad Koldžo obišao pripadnike Vatrogasne jedinice Novo Sarajevo 1934

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 30. marta ove godine, obišao je pripadnike Vatrogasne jedinice Novo Sarajevo 1934 koji su angažirani na čišćenju i pranju ulica,  kao i javnih površina na području Općine Novo Sarajevo. Ova planirana aktivnost izvodi se  s ciljem poboljšanja higijensko epidemiološke situacije, a po nalogu komandanta općinskog Štaba Civilne zaštite. Ovom prilikom, pripadnicima […]

Općina Novo Sarajevo nabavlja dezinfikacione tunele

Općina Novo Sarajevo nabavlja dezinfekcione tunele. Planirano je da budu postavljeni u Vilsonovom šetalištu, na ulazima u Dom zdravlja Novo Sarajevo i zgradu Općine Novo Sarajevo. Tuneli se postavljaju u cilju efikasne borbe sa pandemijom korona virusa. Dimenzija tunela je 3 – 4 x 1 x 2,5 metara sa opremom za zamagljivanje, visokotlačnom pumpom, spremnikom […]

Praktična uputstva za izlazak iz kuće i ulazak u kuću tokom pandemije korona virusa

Tokom pandemije virusa korona jednostavno moramo ostati u svom stanu ili  kući, te biti disciplinirani i poštovati preporuke nadležnih institucija. U slučaju da, ipak, izlazite iz kuće ili ulazite u kuću potrebno je voditi računa o ličnoj, kao i zaštiti ukućana. Napominjemo da nije moguće izvršiti potpunu dezinfekciju, cilj je smanjiti rizik! PROTOKOL ZA IZLAZAK […]

Zabrana kretanja od 20:00 do 5:00 sati, uz poštivanje epidemiloško-zaštitnih mjera i socijalnu distancu

Federalni štab Civilne zaštite izmjenio je Naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije BiH. Prema naredbi, zabrana kretanja je u periodu od 20:00 do 5:00 sati ujutro, uz obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar. Naredba o zabrani kretanja građana na području Federacije BiH od […]

Pomoć Domu zdravlja Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 26. marta ove godine, posjetio je Dom zdravlja Novo Sarajevo. Ovom prilikom, uručio je neophodnu medicinsku opremu, rukavice, zaštitne maske, vizire, naočale i dezinfikaciona sredstva neophodna za rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi. “Općina Novo Sarajevo, iako nije njena nadležnost, u kontinuitetu godinama pomaže ovoj zdravstvenoj ustanovi. U ovoj kriznoj […]

Preporuka upravnicima objekata kolektivnog stanovanja

Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uputio je preporuku svim upravnicima objekata kolektivnog stanovanja da izvrše dezinfekciju zajedničkih prostora. Ova mjera poduzima se u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19). PREPORUKA u pdf formatu