Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva: Poziv svim političkim partijama, kandidatima i kandidatkinjama na Izborima 2020. godine, na provođenje kampanje bez okupljanja ljudi

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva: Poziv svim političkim partijama, kandidatima i kandidatkinjama na Izborima 2020.godine, na provođenje kampanje bez okupljanja ljudi Izvor: https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/326/krizni-stab-stozer-fmz-poziv-svim-politickim-partijama-kandidatima-i-kandidatkinjama-na-izborima-2020.-na-provedbu-kampanje-bez-okupljanja-ljudi  

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19) koja je Zaključkom Vlade Federacije proglašena zaraznom bolešću čije se sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a u skladu sa tačkom XII Naredbe Kriznog štaba Federalnog […]

U ponedjeljak, 7. septembra izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), a u cilju poboljšanja higijensko epidemiološke situacije u ponedjeljak 7. septembra 2020. godine izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo. Navedene aktivnosti počinju u večernjim satima, a trajat će do ranih jutarnjih sati 08. septembra […]

Brošura o osnovnim informacija o COVID-19 infekciji Zavoda za javno zdravstvo KS

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pripremilo je i izdalo brošuru  sa osnovnim informacijama o COVID -19 infekciji. Ovim putem upućujemo apel na građane da se i dalje pridržavaju svih zdravstvenih preporuka u cilju suzbijanja širenja zaraze, a neke od najznačajnijih mjera su: držanje fizičke distance od dva metra, nošenja zaštitnih maski u zatvorenom ali […]

Odluka o prestanku stanja nesreće na području Općine Novo Sarajevo

Ovom Odlukom proglašava se prestanak stanja nesreće na području Općine Novo Sarajevo uzrokovane pojavom zarazne bolesti Koronavirusa (COVID -19) i stavlja se van snage Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Općine Novo Sarajevo radi opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane Koronavirusom (COVID-19). Odluka o prestanku stanja nesreće na području Općine Novo Sarajevo u pdf […]

Donesena Odluka o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora na području općine Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo donio je Odluku o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće na području općine Novo Sarajevo, uzrokovane širenjem korona virusa. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način umanjenja mjesečne naknade u visini od 100 % za mjesec maj ove godine […]

Share Follow