Stipendiranje učenika i studenata Novog Sarajeva

Na konkurs se prijavilo 291. učenik i student Općina Novo Sarajevo 17. oktobra ove godine objavila je konkurs za dodjelu stipendija za učenike i studente koji imaju prebivalište na području ove općine. Prema informacijama iz Službe za boračko invalidsku zaštitu, odnosno komisije za provođenje konkursa na objavljeni konkurs prijavio se 291 učenik i student od kojih čak 83 ne ispunjava uslove.
Pravo učešća na konkursu imala su djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih, odnosno porodica palih boraca, civilnih žrtava rata i iz socijalno ugroženih porodica na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i vosokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.
Studenti-apsolventi nisu imali pravo učešća na konkursu.
Stipendije se dodjeljuju za školsku 2003/04 godinu i iznose 100 maraka mjesečno, a biće dodijeljene tridesetšestorici učenika i pedesetčetverici studenata, jer je za ove namjene Općinsko vijeće izdvojilo 90.000 KM.