example

O općini


Teritorija Općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja, i administrativni je te poslovni, kulturni, obrazovni i trgovinsko uslužni dio grada Sarajeva.

Općina je osnovna jedinica lokalne samouprave. Svaka općina ima statut koji mora biti u skladu sa Ustavom kantona, Ustavom Federacije, Ustavom kantona i federalnim i kantonalnim zakonima.

Statutom Općine Novo Sarajevo se bliže uređuju slijedeča pitanja:

 • pravo na lokalnu samoupravu
 • ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i osnovne slobode
 • ostvarivanje saradnje sa ombdusmenima
 • samoupravni djelokrug Općine
 • organi općinske vlasti
 • općinski viječnici
 • ovlašćenja i način rada organa uprave Općine
 • oblici neposrednog učešća građana o odlučivanju o lokalnim poslovima
 • mjesna zajednica
 • organizacija i rad lokalne uprave
 • oblici saradnje sa drugim općinama i udruženja u zajednicu i saveze
 • financiranje i imovina lokalne samouprave
 • upravni nadzor
 • postupak za donošenje i promjenu Statuta
 • druga pitanja od značaja za rad Općine i ostvarivanje lokalne samouprave

Općina u okviru samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pojedina oblast, obavlja naročito slijedeće poslove:

 • osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu sa Ustavom
 • osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, i zaštiti i unapređenju životne okoline
 • osigurava uslove za razvoj pojedinih djelatnosti od značaja za Općinu
 • vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj
 • upravlja Općinskom imovinom
 • osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti
 • osigurava i razvija lokalnu infrastrukturu
 • osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom
 • vodi brigu o turističkim resursim Općine
 • uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima
 • osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave
 • osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za Općinu
 • osigurava javni red i mir
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i prenesene upravne poslove u skladu sa zakonom i Statutom
 • osigurava uslove za zaštitu imovine i lica od elementarnih nepogoda
 • vodi posebnu brigu o zaštiti prava šehitskih porodica i porodica poginulih boraca RVI i JOB-a
 • ostale poslove predviđene zakonom i drugim propisima

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, povjeriti gradu, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima osnovanim radi obavljanja javnih službi, o čemu odluku donosi Općinsko Vijeće.

inet.jpg
siq.jpg

Organi općinske vlasti su:

Zakonodavno-normativna vlast :
Općinsko vijeće

Izvršna vlast :
Općinski Načelnik i službe za upravu

/ Sudska vlast je regulisana posebnim zakonom, a za područje općine se osniva općinski sud, pred kojim građani ostvaruju svoja prava i interese. /

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
STIPENDIJE 2023/2024: Objavljena preliminarna lista kanditata

Objavljena preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za dodjelu ...

Javni poziv udruženjima/fondacijama za predaju prijedloga projekata ...

Javni poziv Smjernice Prilozi (osam priloga) PRILOG 1: Projektni ...

Završena prva faza radova na adaptaciji igrališta Treće gimnazije

U okviru realizacije projekta sanacije vanjskih igrališta novosarajevskih škola, ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo