Sufinasiranje troškova vantjelesne oplodnje

Budžetom Općine Novo Sarajevo,  za troškove vantjelesne oplodnje, predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

U skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje koje je usvojilo Općinsko vijeće 31. maja ove godine, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica do sada je riješila pet predmeta.

Od navedenih pet predmeta, četiri su se odnosila na prvi pokušaj vantjesne oplodnje, a jedan na treći pokušaj vantjesne oplodnje.

Do sada su isplaćena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 10.000 KM.

Trenutno su u radu dva predmeta i to jedan za drugi pokušaj vantjelesne oplodnje, a jedan za treći pokušaj vantjelesne oplodnje. Planirano je da isti budu okončani u tekućem mjesecu, sa čime bi isplaćena sredstva ukupno iznosila 13.000 KM.

Više osoba se putem telefona ili ličnim dolaskom u prostorije Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica interesovalo o mogućnostima sufinansiranja i upućeni su na koji način mogu ostvariti navedeno pravo.