Svjetski dan zaštite okoliša obilježen posjetom Ravnoj Vali jedinoj prašumi u Kantonu Sarajevo

Svjetski dan zaštite okoliša u Kantonu Sarajevo obilježen je u subotu, 5. juna ove godine posjetom Ravnoj Vali, koja se nalazi na području između planina Igmana i Bjelašnice.

Organizator posjete ovoj jedinoj prašumi u sarajevskom kantonu je preduzeće “Sarajevo-šume”, a pored predstavnika ovog preduzeća, ministra  privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića i predstavnika Šumarskog fakulteta, manifestaciji je prisustvovao i načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović.

Dekan Šumarskog fakulteta prof.dr. Ahmet Lojo u svom obraćanju prosutnima istakao je da je ovdje riječ  o jedinstvenom primjeru prašume, netaknute prirode u kojoj čovjek nije imao nikakvu, osim naučnu, intervenciju, te da je u prašumi strogo zabranjena bilo kakva ljudska intervencija kao što je sječa, odvlačenje iz šume starog, palog drveća, branje šumskog bilja i slično., a u slučaju da neko stablo padne pod uticajem snijega i vjetra ili od starosti, ono ostaje u prašumi.

Ravna Vala je smještena na sjeveroistočnim padinama planine Bjelašnica. Drvna masa te prašume znatno je veća od okolnih šuma, a visina pojedinih stabala je 40 metara. Rasprostranjena je u visinskom intervalu između 1.280 i 1.440 metara nadmorske visine s dominantnom istočnom i jugoistočnom ekspozicijom.  U prašumi Ravna Vala, osim drugih divljih životinja, živi i mrki medvjed koji je je najveća divlja životinja u Bosni i Hercegovini.

Cilj ove i sličnih manifestacija je da se ukaže na važnost prašuma, ali i na potrebu unapređenja i zaštite cjelokupnog šumskog ekosistema.

Share Follow View