Treći radno-konsultativni sastanak predstavnika Grada i četiri općine

Za donošenje budžeta trebaju i smjernice viših organa vlasti Treći radno-konsultativni sastanak predstavnika Grada, načelnika i predsjedavajućih općinskih vijeća četiri gradske općine održan je u petak, 21 oktobra ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo.
Puna dva sata raspravljalo se o načinu priprema smjernica za izradu budžeta općina za 2006. godinu. Prisutni načelnici i predstavnici gradske vlasti iznjeli su vlastita iskustva, odnosno probleme sa kojima se suočavaju prilikom kreiranja, usvajanja i realizacije budžeta. U njihovim diskusijama dominiralo je pitanje da li će lokalna jedinica samouprave imati svoje mjesto u raspodjeli javnih prihoda i kako, poštujući zakonske obaveze, uraditi budžet za narednu godinu ako općine još uvijek nisu dobile smjernice za njegovu izradu od viših organa vlasti.
Domaćini narednog radno-konsultativnog sastanka biće predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Općine Novi Grad.

Share Follow View