U četvrtak, 02. jula ove godine u 11:00 sati, ugradnja asfaltnog sloja u ulici Teočačka

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 02. jula 2020. godine u 11:00 sati, obići će radove na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Teočačka u MZ Vraca.

Zbog čestih oštećenja i kvarova na vodovodnoj mreži, te čestog prokopavanja prilikom popravke kvarova saobraćajnica je bila u veoma lošem stanju.  Završetkom radova na sanaciji vodovodne mreže polovinom mjeseca juna stekli su se uslovi za radove na sanaciji dijela ulice.

Radovi se izvode na osnovu Ugovora za izvođenje radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo.

Procijenjena vrijednost radova je oko 50.000 KM, a izvođač radova je firma BOSMAN d.o.o. Sarajevo.