U četvrtak, 11. oktobra ove godine, u 13:00 sati

22. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo


 

 

U četvrtak, 11. oktobra ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom u 13:00 sati, održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa Prve Tematske sjednice Općinskog vijeća,
b) Zapisnik sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća,
c) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu,
3. Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
4. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Pravilnika o kriterijima o dodjeli prostorija za rad klubova vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
11. Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo,
12. Izvještaj o stanju klizišta na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za sanaciju istih,
13. Izvještaj o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,
14. Informacija o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar – juni 2018. godine,
15. Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanju i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,
16. Informacija o stanju spomen-obilježja NOR 1941-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, na području općine Novo Sarajevo,
17. Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,
18. Vijećnička pitanja i inicijative.