U četvrtak, 19. marta ove godine u 10:00 sati, predaja opreme za Službu za zaštitu od požara – VD Novo Sarajevo 1934

Općina Novo Sarajevo je, putem Službe za civilnu zaštitu u skladu sa planiranim aktivnostima, realizovala Ugovore za nabavku vatrogasnih uniformi, radnih uniformi i naprtnjača za potrebe Službe za zaštitu od požara Vatrogasnog društva Novo Sarajevo 1934, za sigurnost vatrogasaca pri intervencijama, poboljšanje pružanja pomoći građanima u kriznim situacijama, kao i vršenja poslova zaštite i spašavanja.

U svrhu navedenog nabavljeno je 10 vatrogasnih uniformi, 10 radnih uniformi i 25 naprtnjača za gašenje požara vodom -25 litara.

Za ove nabavke su izdvojena sredstva u iznosu od 38.300 KM.

Predaja opreme za Službu za zaštitu od požara – VD Novo Sarajevo 1934, izvršit će se četvrtak 19.03.2020. godine u 10:00 sati, u prostoriijama Vatrogasnog društva, ul. Džemala Bijedića  br. 106.