U četvrtak, 23. januara u 12:00 sati u Dječijoj kući završna manifestacija projekta “Vanškolske aktivnosti 2019”

U četvrtak, 23. januara ove godine u 12:00 sati u Dječijoj kući (ulica Grbavička bb) održat će se završna manifestacija u okviru projekta “Vanškolske aktivnosti 2019”.

Navedenim projektom su bile obuhvaćene četiri radionice: likovna radionica “Dijete i umjetnost”, plesna radionica, muzička radionica i radionica “Mali inovatori”.

Aktivnosti u okviru ovog projekta realizirani su u periodu od juna do decembra 2019.godine, a kroz radionice je prošlo oko 100 novosarajevske djece i mladih.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo u Budžetu za 2019. godinu izdvojila je 20.000 KM.