U četvrtak, 27. februara u 13:00 sati sadnja drvoreda i žive ograde uz glavnu saobraćajnicu ispred Hotela Holiday u okviru inicijative „Unsmoke your World“

 

U četvrtak, 27. februara 2020. godine u 13:00 sati na zelenoj površini uz saobraćajnicu ispred Hotela Holiday kompanija Philip Morris, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i Općinom Centar, te KJPK „Park“ sadnjom drvoreda i žive ograde u Sarajevo dovodi svoju globalnu inicijativu „Unsmoke your World“.

Unsmoke Sarajevo je lokalna aktivnost u okviru inicijative, koju kompanija Philip Morris BiH radi u saradnji sa lokalnim zajednicama i KJKP Park sa ciljem da omogući građanima Sarajeva da udišu čistiji zrak, ali i da podstakne širu zajednicu da svoj život i okruženje oslobode od negativnih uticaja.

Sadnjom drvoreda i žive ograde uz dijelove najprometnije saobraćajnice u Sarajevu povećava se mogućnost apsorpcije štetnih i otrovnih PM čestica, koje se stvaraju sagorijevanjem čvrstih fosilnih goriva izduvnih gasova automobila i industrije, a također ove sadnice djeluju i antialergeno.

Izjave za meidje dati će Srđan Lazović, generalni direktor Philip Morrisa za BiH i Crnu Goru, Nedžad Ajnadžić načelnik Općine Centar, Nedžad Koldžo načelnik Općine Novo Sarajevo, te Edin Abdurahmanović direktor KJKP Park.