U četvrtak 28. maja u 15:00 sati 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U četvrtak, 28. maja ove godine s početkom u 15:00 sati u zgradi Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića br.17, održat će se 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo
a) Zapisnik sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća
b) Zapisnik sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća
c) Zapisnik sa 1. hitne sjednice Općinskog vijeća
d) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća
2. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu – Završni račun
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu – Rebalans budžeta
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za školsku 2019./2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine iz prethodne 2019. godine
8. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih
9. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih
10. Prijedlog Odluke o pružanju podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost
11. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u organima Općine Novo Sarajevo
12. Prijedlog Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja
13. Prijedlog Zaključka o popunjavanju pozicija predsjednika i članova Skupštine i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo
14. Prijedlog Zaključka za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća kategoriji II prioriteta
15. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
16. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2020. godinu
17. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo i njegovih radnih tijela za period januar-decembar 2019. godine
18. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi Općine Novo Sarajevo za period januar-decembar 2019. godine
19. Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo za 2019. godinu
20. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
21. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine, za period januar – decembar 2019. godine
22. Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
23. Informacija o javnim priznanjima Općine Novo Sarajevo u 2020. godini, za zasluge postignute u 2019. godini
24. Vijećnička pitanja i inicijative