U četvrtak, 28. oktobra u 10:00 sati 9. redovna Sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U četvrtak, 28. oktobra ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (ulica Kemala Kapetanovića broj 17) s početkom u 10:00 sati održat će se 9. redovna Sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a. Zapisnik sa 6. hitne sjednice Općinskog vijeća,
b. Zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća,
c. Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
2. Vijećnička pitanja i inicijative,
3. Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2022. godinu,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Investicionog menadžera za 2022. godinu,
5. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za statusna pitanja boraca,
6. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za pitanje mladih,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novo Sarajevo,
8. Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu,
9. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu,
10. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2022. godinu,
11. Informacija KJKP „Toplane“ o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,
12. Informacija o stanju klizišta na području općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, sa posebnim osvrtom na realizaciju Plana sanacije klizišta,
13. Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. i spomen obilježja NOR-a 1941.-1945., na području općine Novo Sarajevo,
14. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. juli do 30. septembar 2021. godine,
15. Informacija o izvršenju budžeta za mjesec septembar 2021. godine.

 

Share Follow View