U četvrtak, 29. oktobra u 10:00 sati potpisivanje Okvirnog sporazuma o prevozu učenika sa područja Gornji Kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće

 

U četvrtak, 29. oktobra ove godine u 10:00 sati načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor firme „Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo Safudin Čengić potpisat će Okvirni sporazum o pružanju usluga prevoza učenika sa područja Gornji Kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće.

Općina Novo Sarajevo već jedanaestu godinu zaredom obezbjeđuje prevoz za novosarajevske osnovce koji žive na području naselja Vraca, Hrasno brdo i Gornji Kovačići, lokalitetima koji nisu pokriveni mrežom javnom gradskog prevoza, a pohađaju osnovne škole „Kovačići“, „Grbavica I“ i „Grbavica II“.

Okvirni sporazum zaključuje se na tri godine, a za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 90.500,00 KM.

Share Follow