U četvrtak, 9. januara u 10:00 sati u OŠ „Pofalići” potpisivanje sporazuma za prevoz učenika sa područja MZ „Pofalići I” i MZ „Pofalići II” do škole

U četvrtak, 9. januara ove godine u prostorijama OŠ „Pofalići” (ulica Ivanjska br.1) s početkom u 10:00 sati, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor firme „Centrotans- Eurolines” d.d. Sarajevo Safudin Čengić potpisat će okvirni sporazum za pružanje usluga prevoza učenika sa područja MZ „Pofalići I” i MZ „Pofalići II” do škole i kuće u naredne dvije godine.

Na ovaj način riješit će se dugogodišnji problem prevoza više od 200 učenika OŠ „Pofalići” od kuće do škole, a prevoz će biti organizova novim autobusom od 35 mjesta.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je 70.000 KM.