U J.U. Međunaradni centar za djecu i omladinu

Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva osnovnih škola Novog Sarajeva održaće se u Javnoj ustanovi Međunarodni centar za djecu i omladinu 16, 17. i 18. 03. 2004. godine.

16.03. takmičenje u instrumentalnoj i horskoj muzici.
17.03. takmičenje u dramskoj izvedbi, monodrami i recitalu.
18.03. takmičenje u modernom plesu i folkloru.

Takmičenja počinju u 9,00 sati.