U J.U. Međunarodni centar za djecu i omladinu održana

Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva U JU M eđunarodni centar za djecu i omladinu održano je prethodnih dana takmičenje osnovnih škola u izvođenju vokalne, instrumentalne muzike i horskom pjevanju. OŠ Grbavica II i Malta osvojile su prva dva mjesta u izvođenju vokalne muzike i horova bez pratnje. U izvođenju vokalne muzike i takmičenju horova sa pratnjom prva dva mjesta pripala su osnovnim školama Čengić vila i Grbavica I, dok je u izvođenju instrumentalne muzike najboljom proglašena OŠ Grbavica II.
OŠ Velešički heroji osvojila je prvo mjesto u izvođenju drame, drugo mjesto osvojila je OŠ Čengić Vila , a treće mjesto dijele škole Grbavica I i Pofalići.
U izvođenju monodrame prvo mjesto osvojila je OŠ Grbavica I, druga je Čengić Vila , a treće mjesto osvojila je OŠ Velešićki heroji , dok je u izvođenju recitala najbolja škola Pofalići, drugo mjesto osvojila je OŠ Grbavica I, dok treće mjesto dijele OŠ Hrasno i Čengić Vila.
OŠ Čengić Vila osvojila je prvo mjesto u izvođenju folklornih igara, dok je drugo mjesto pripalo OŠ Velešićki heroji. U izvođenju modernog plesa najbolja je bila OŠ Čengić Vila , drugo mjesto osvojila je OŠ Risala , a treće mjesto dijele OŠ Velešićki heroji i Hrasno.
Pobjedničkim ekipama su uručene diplome i novčane nagrade.
Dvije prvoplasirane ekipe predstavljaće Općinu Novo Sarajevo na kantonalnom takmičenju koje će se održati krajem mjeseca.