U JU „Međunarodni Centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva, u ponedjeljak 15. jula ove godine, u 10:00 sati

Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisaće ugovore sa predstavnicima 11 organizacija civilnog društva čiji su projekti odabrani za finansiranje iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša Općine Novo Sarajevo.

Za ovu namjenu planirana su  sredstva u ukupnom iznosu oko 165.000 KM.

Potpisivanje će biti upriličeno, u ponedjeljak 15. jula ove godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ ( ul. Kemala Kapetanovića 17).