U Memorijalnom centru „Novo Sarajevo” potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika

U Memorijalnom centru „Novo Sarajevo“, općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor firme „Tracest“ d.o.o. Sarajevo Samir Serdarević, 06. jula ove godine, potpisali su Ugovor  za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika. Projektna dokumentacija podrazumijeva izradu idejnog i izvedbenog projekta za potrebe pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole.

„Sa područja Općine Novo Sarajevo 716 branilaca, pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine dalo je život za odbranu grada i države i njihova imena će biti ispisana na spomeniku  koje treba da  bude mjesto okupljanja i obilježavanja značajnih datuma na području općine” rekao je, u svom obraćanju, općinski načelnik  Nedžad Koldžo.

Vrijednost  Ugovora  za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika iznosi oko 19.500 KM.

Općina Novo Sarajevo prethodno je je provela konkurs za izradu idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Konkursna komisija je odabrala tri konkursna rada, te su dodijeljene I, II i  III nagrada.

Nakon održanih prezentacija nagrađenih idejnih rješenja, Općinsko vijeće je razmatralo nagrađena idejna rješenja, Komisija za statusna pitanja boraca pri Općinskom vijeću Novo Sarajevo i Koordinacioni odbor boračkih udruženja Novo Sarajevo su se očitovali sa svojim prijedlozima, sugestijama i smjernicama za izradu idejnog projekta, koji trebaju biti obuhvaćene Projektnim zadatkom za izradu Idejnog projekta.

Zaključkom Općinskog vijeća prihvaćeno je prvonagrađeno Idejno rješenje za izradu projektne dokumentacije Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, usvojene su u okvirima tehnički izvodivog, preporuke Koordinacionog odbora boračkih udruženja Novo Sarajevo i Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Lokacija za postavljanje spomen obilježja, prema Elaboratu o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, zauzima prostor  između  Bulevara Meše Selimovića sa južne strane i stambene zgrade u ulici Ferde Hauptmana 2-28 („stometarka“)  sa sjeverne strane, u centralnom dijelu zelene površine (obuhvat cca 25×40 m).